ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 15.11.2015

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ: Xημεία Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΤΙΚΩΝ): Άλγεβρα Γ.Π. Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ): Αρχαία ΠΡΟΣ. Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΤΙΚΩΝ): Φυσική ΠΡΟΣ. Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΤΙΚΩΝ): Βιολογία ΠΡΟΣ. Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ): Λατινικά ΠΡΟΣ. Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΟΙΚΟΝ. & ΠΛΗΡΟΦ.): Ανάπτ. Εφαρμογών σε Πρ. Περιβάλλον ΠΡΟΣ.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 01.11.2015

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ: Φυσική Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΤΙΚΩΝ): Μαθηματικά ΠΡΟΣ. Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ): Λατινικά ΠΡΟΣ. Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΤΙΚΩΝ): Μαθηματικά ΠΡΟΣ. Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΤΙΚΩΝ): Βιολογία ΠΡΟΣ. Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ): Αρχαία ΠΡΟΣ. Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΟΙΚΟΝ. & ΠΛΗΡΟΦ.): Μαθηματικά ΠΡΟΣ.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 18.10.2015

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ: Άλγεβρα Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΤΙΚΩΝ): Ν. Γλώσσα Γ.Π. Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ): Ν. Γλώσσα Γ.Π. Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΤΙΚΩΝ): Ν. Γλώσσα Γ.Π. Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ): Ν. Γλώσσα Γ.Π. Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΟΙΚΟΝ. & ΠΛΗΡΟΦ.): Ν. Γλώσσα Γ.Π.