ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 15/03/2015

ΦΥΣΙΚΗ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (15/03/2015) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Γ.Π. (ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ) (15/03/2015) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Γ.Π. (ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ) (15/03/2015) ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (15/03/2015) Α.Ο.Δ.Ε. Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (15/03/2015) ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (15/03/2015)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 01/03/2015

ΑΛΓΕΒΡΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (01/03/2015) ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π. Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (01/03/2015) ΦΥΣΙΚΗ Γ.Π. Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (01/03/2015) ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (01/03/2015) ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤ. Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (01/03/2015)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 15/02/2015

ΑΡΧΑΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (15/02/2015) ΧΗΜΕΙΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ (15/02/2015) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤ. Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (15/02/2015) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤ. Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (15/02/2015) Ν. ΓΛΩΣΣΑ Γ.Π. Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (15/02/2015)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 01/02/2015

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (01/02/2015) ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (01/02/2015) ΑΝΑΠΤ. ΕΦΑΡΜ. ΣΕ ΠΡΟΓΡ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (01/02/2015) ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (01/02/2015)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 25/01/2015

Ν. ΓΛΩΣΣΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (25/01/2015) ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Γ.Π. (ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ) (25/01/2015) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ) (25/01/2015) Ν. ΓΛΩΣΣΑ Γ.Π. Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (25/01/2015) Ν. ΓΛΩΣΣΑ Γ.Π. Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (25/01/2015) ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (25/01/2015)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 11/01/2015

ΦΥΣΙΚΗ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (11/01/2015) ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (11/01/2015) ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (11/01/2015) ΑΟΔΕ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (11/01/2015)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 14/12/2014

ΑΛΓΕΒΡΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Γ.Π. (14/12/2014) ΑΛΓΕΒΡΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Γ.Π. (14/12/2014) ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (14/12/2014) ΑΡΧΑΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (14/12/2014)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 30/11/2014

ΑΡΧΑΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (30/11/2014) ΦΥΣΙΚΗ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Γ.Π. (ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ) (30/11/2014) ΦΥΣΙΚΗ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Γ.Π. (ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ) (30/11/2014) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (30/11/2014) ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Γ.Π. (30/11/2014)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 16/11/2014

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (16/11/2014) ΧΗΜΕΙΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (16/11/2014) ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (16/11/2014) Ν. ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Γ.Π. (16/11/2014)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 02/11/2014

ΧΗΜΕΙΑ Γ.Π. Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (02/11/2014) ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (02/11/2014) ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (02/11/2014) ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (02/11/2014) ΑΝΑΠΤ. ΕΦΑΡΜ. ΣΕ ΠΡΟΓΡ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (02/10/2014) ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (02/11/2014) ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (02/11/2014)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 19/10/2014

ΦΥΣΙΚΗ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (19/10/2014) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (19/10/2014) ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝ. ΣΠΟΥΔΩΝ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (19/10/2014) ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (19/10/2014) ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (19/10/2014)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 05/10/2014

ΑΛΓΕΒΡΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (5/10/2014) Ν. ΓΛΩΣΣΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ (5/10/2014) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (5/10/2014) ΑΡΧΑΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (5/10/2014)