ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

H ανάγκη φροντιστηρίου προσαρμοσμένου στις νέες απαιτήσεις

Εξυπακούεται ότι η προετοιμασία για τις εξετάσεις είναι εξαιρετικά σημαντική υπόθεση και ότι, όσο νωρίτερα αυτή αρχίζει, τόσο πληρέστερη θα είναι. Η σωστή προετοιμασία των μαθητών εξαρτάται από δύο κυρίως παράγοντες:

 • από την απόφαση που έχουν πάρει οι ίδιοι, για σκληρή και αδιάκοπη μελέτη μέχρι την τελική επιτυχία και
 • από την επιλογή του φροντιστηρίου, που διαθέτει τη σωστή οργάνωση και μπορεί να τους προσφέρει πραγματική βοήθεια.

Τα Φροντιστήριά μας διαθέτουν: μακρόχρονη πείρα εξετάσεων, έμπειρο διδακτικό προσωπικό, ολοκληρωμένο πρόγραμμα διδασκαλίας, έντυπο υλικό εναρμονισμένο στο νέο πνεύμα. Γι’ αυτό είμαστε έτοιμοι να σταθούμε με επιτυχία στο πλευρό των μαθητών, – όπως άλλωστε κάναμε πάντοτε – και να τους βοηθήσουμε να διεκδικήσουν μια θέση που θα τους εξασφαλίσει ένα καλύτερο μέλλον.

Oι ομάδες εργασίας

Τα ολιγομελή group που καθιερώσαμε, έχουν αποδειχθεί το ιδανικό πλαίσιο της φροντιστηριακής διδασκαλίας. Παρέχουν τη δυνατότητα για τη μέγιστη απόδοση καθηγητή – μαθητή, λόγω της συνεχούς επικοινωνίας, του ομαδικού πνεύματος και της άμιλλας που καλλιεργούν. Οι μαθητές διδάσκονται και δραστηριοποιούνται σ’ ένα χώρο, ειδικά διαμορφωμένο και προσαρμοσμένο στις σύγχρονες απαιτήσεις (κλιματιζόμενες αίθουσες, χωρίς τα κλασικά θρανία, με ειδικά καθίσματα και εποπτικό πίνακα).  

Oι διδάσκοντες καθηγητές

Οδηγούμενοι από την 30ετή επαφή μας με τους μαθητές δημιουργήσαμε ένα άριστο επιτελείο ειδικευμένων και έμπειρων καθηγητών – συγγραφέων, με σκοπό να βοηθήσουμε τους μαθητές μας με αποτελεσματικό τρόπο στην προετοιμασία τους. Το νέο σύστημα απαιτεί ειδικές γνώσεις διδασκαλίας και καθηγητές με σύγχρονη αντίληψη. Εμείς τους διαθέτουμε.  

Tο έντυπο υλικό μας

Η “ΑΝΟΔΟΣ” διανέμει στους μαθητές της σύγχρονα βιβλία γραμμένα με μεράκι από τους ειδικευμένους καθηγητές που διαθέτει, με πλήρη θεωρία και μεθοδολογία ασκήσεων, αναφορά σε προηγούμενες αναγκαίες γνώσεις, τυπολόγια, ερωτηματολόγια, ειδικά τεστ αξιολόγησης και λύσεις, πρωτότυπα διαγωνίσματα, θέματα εξετάσεων προηγούμενων ετών κ.ά. Τα βιβλία της ¨ΑΝΟΔΟΥ¨ αφορούν στα Θετικά – Τεχνολογικά και Θεωρητικά μαθήματα, ανανεώνονται συνεχώς και διανέμονται ΔΩΡΕΑΝ στους μαθητές μας.  

H ύλη και ο προγραμματισμός

Στην “ΑΝΟΔΟ” κάθε μαθητής προηγείται από την ύλη του σχολείου με σκοπό να την έχει ολοκληρώσει στα μέσα Μαρτίου. Έτσι υπάρχει ο αναγκαίος χρόνος για τις επαναλήψεις και τα κρίσιμα διαγωνίσματα πριν τις Πανελλήνιες Εξετάσεις. Ο μαθητής συμμετέχει υποχρεωτικά στο ετήσιο πρόγραμμα 3ωρων διαγωνισμάτων, οργανώνεται και παρακολουθείται συνεχώς για την εξέλιξη και την πρόοδό του. Είναι υποχρεωμένος να ακολουθεί το πρόγραμμα σπουδών χωρίς να κάνει αδικαιολόγητες απουσίες. (Για κάθε ώρα απουσίας, ενημερώνονται οι γονείς και κηδεμόνες).  

H διεύθυνση σπουδών

 • Οργανώνει και έχει την ευθύνη της διδασκαλίας σε όλα τα group.
 • Ασχολείται με κάθε μαθητή, λύνει τις απορίες του και τον βοηθάει με επιπλέον ιδιαίτερα μαθήματα – χωρίς επιβάρυνση – όπου και όποτε χρειαστεί.
 • Προγραμματίζει συζητήσεις για θέματα εκπαιδευτικά – επιστημονικά, θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, απαραίτητα για την πληροφόρηση μαθητών και γονέων.
 • Διοργανώνει δύο φορές το χρόνο συγκεντρώσεις ενημέρωσης γονέων και κηδεμόνων.
 • Διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τμήμα σε κάποιο μαθητή ή ακόμη και να τον διαγράψει από το φροντιστήριο, αν διαπιστωθεί ότι με τις αποδόσεις του ή με τη συμπεριφορά του αποτελεί τροχοπέδη για την πρόοδο του συνόλου.

O σύμβουλος σπουδών

Ο σύμβουλος σπουδών των ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ “ΑΝΟΔΟΣ” ενημερώνει γονείς και μαθητές για το ΝΕΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, προτείνει την κατεύθυνση σπουδών και είναι διαθέσιμος για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος προκύψει κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού έτους. Ο σύμβουλος σπουδών, μετά το τέλος των εξετάσεων της Γ’ Λυκείου και αφού ο μαθητής θα έχει πλέον συγκεντρώσει την τελική του βαθμολογία του, συμβουλεύει κάθε μαθητή χωριστά για το σωστό τρόπο συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου του και με ποια σειρά θα επιλέξει τις σχολές που επιθυμεί. Οι βαθμολογίες των μαθητών εισάγονται σε κατάλληλο ηλεκτρονικό πρόγραμμα, ανάλογα με το Επιστημονικό Πεδίο Επιλογής και σύμφωνα με τη βαρύτητα των αντίστοιχων βασικών μαθημάτων, ώστε με επιστημονικό τρόπο να εξάγεται η σειρά προτίμησης των σχολών κατά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου.  

Προς τους γονείς

 • Κάθε χρόνο, η “ΑΝΟΔΟΣ” καλεί τους γονείς και συζητά μαζί τους. Φέτος θα τους καλέσει στα μέσα Δεκεμβρίου και στα μέσα Απριλίου για την χειμερινή περίοδο.
 • Η ιδιαιτερότητα, η ψυχική και σωματική φόρτιση που έχει πάντα η χρονιά των εξετάσεων, καθιστούν “ευμετάβλητη” την απόδοση του μαθητή. Καινοτομώντας, καθιερώσαμε την ανά δίμηνο ενημέρωση προόδου των μαθητών μας μέσω ειδικού εντύπου που θα αποστέλλεται στους γονείς και κηδεμόνες, κατόπιν τηλεφωνικής προσυνεννόησης.

Κανονισμός λειτουργίας

 1. Κάθε θερινή περίοδος έχει διάρκεια 5 εβδομάδων, με αυξημένο πρόγραμμα ωρών διδασκαλίας. Για την παρακολούθησή της απαιτείται εγγραφή του μαθητή και εξόφληση των διδάκτρων, το αργότερο δύο εβδομάδες μετά την έναρξη των μαθημάτων. Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης, τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται.
 2. Κάθε χειμερινή περίοδος έχει διάρκεια 9 μηνών. Για την παρακολούθησή της απαιτείται εγγραφή του μαθητή (εφόσον δεν παρακολούθησε την αντίστοιχη θερινή περίοδο) και καταβολή των μηνιαίων διδάκτρων στο πρώτο 5ήμερο κάθε μήνα. (Αν, από κάποιο σοβαρό λόγο, υπάρχει αδυναμία καταβολής των διδάκτρων στις καθορισμένες ημερομηνίες, ο μαθητής ή ο κηδεμόνας του ενημερώνει την Γραμματεία).
 3. Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης, ο μαθητής υποχρεούται στην καταβολή των διδάκτρων του μηνός κατά τον οποίο διέκοψε.
 4. Τα τμήματα του Φροντιστηρίου είναι ολιγομελή. Η συγκρότησή τους γίνεται από την Διεύθυνση του Φροντιστηρίου, με βάση την απόδοσή τους. Συνεπώς, αν κριθεί αναγκαίο, είναι δυνατή η επανατοποθέτηση ενός μαθητή σε άλλο τμήμα και κατά την διάρκεια της φροντιστηριακής περιόδου, με την φροντίδα της Διεύθυνσης.
 5. Ημέρες αργίας του Φροντιστηρίου είναι οι ημέρες αργίας και των Δημοσίων σχολείων. Ειδικώς, οι διακοπές των Χριστουγέννων στο Φροντιστήριο διαρκούν από 24/12 έως 2/1, ενώ οι διακοπές του Πάσχα διαρκούν από την Μ. Πέμπτη έως και την Τρίτη του Πάσχα.
 6. Οι μαθητές και οι διδάσκοντες οφείλουν να τηρούν αυστηρά το ωράριο λειτουργίας του Φροντιστηρίου. Μετά την είσοδο του καθηγητή στην αίθουσα δεν επιτρέπεται η είσοδος των μαθητών, εκτός και αν συντρέχει σοβαρός λόγος.
 7. Κατά την διάρκεια των μαθημάτων δεν επιτρέπεται η κατανάλωση ποτών και τροφίμων καθώς και η χρήση κινητών τηλεφώνων.
 8. Ο σεβασμός στις εγκαταστάσεις, η ευγένεια στη συμπεριφορά, η ανελλιπής παρακολούθηση των μαθημάτων, η συνεχής προσπάθεια και η συμμετοχή στις προγραμματισμένες γραπτές εξετάσεις – τεστ – διαγωνισμούς, είναι στοιχεία τα οποία απαιτούνται και πρέπει να χαρακτηρίζουν τους μαθητές του Φροντιστηρίου “ΑΝΟΔΟΣ”.
 9. Η Διεύθυνση του Φροντιστηρίου “ΑΝΟΔΟΣ” διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει μέρος του παραπάνω κανονισμού, χωρίς προειδοποίηση. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να αλλάξει “τμήμα” σε κάποιο μαθητή ή ακόμη και να τον διαγράψει από το φροντιστήριο, αν διαπιστωθεί ότι με τις επιδόσεις του ή με τη συμπεριφορά του αποτελεί τροχοπέδη για την πρόοδο του συνόλου.

Το ισχύον εξεταστικό σύστημα της Γ΄ Λυκείου

 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
Αρχαία Ελληνικά
Ιστορία
Νεοελληνική Λογοτεχνία
Λατινικά
Νεοελληνική Γλώσσα
Ένα μάθημα επιλογής:

Επιλέγω ένα από τα παρακάτω ανάλογα με τα πεδία στα οποία ανήκουν οι σχολές που επιθυμώ να πετύχω.
Μαθηματικά
Φυσική
Χημεία
Βιολογία
Νεοελληνική Γλώσσα
Ένα μάθημα επιλογής:

Επιλέγω ένα από τα παρακάτω ανάλογα με τα πεδία στα οποία ανήκουν οι σχολές που επιθυμώ να πετύχω.
Μαθηματικά
Φυσική
Προγραμματισμός
Διοίκηση Επιχειρήσεων
Νεοελληνική Γλώσσα
Ένα μάθημα επιλογής:

Επιλέγω ένα από τα παρακάτω ανάλογα με τα πεδία στα οποία ανήκουν οι σχολές που επιθυμώ να πετύχω.
1ο ΠΕΔΙΟIστορία Γενικής Παιδείας
Μαθηματικά Γενικής Παιδείας
Βιολογία Γενικής Παιδείας
Φυσική Γενικής Παιδείας
Ιστορία Γενικής ΠαιδείαςΙστορία Γενικής Παιδείας
2ο ΠΕΔΙΟΜαθηματικά Γενικής ΠαιδείαςΙστορία Γενικής Παιδείας
Μαθηματικά Γενικής Παιδείας
Βιολογία Γενικής Παιδείας
Φυσική Γενικής Παιδείας
Ιστορία Γενικής Παιδείας
Μαθηματικά Γενικής Παιδείας
Βιολογία Γενικής Παιδείας
Φυσική Γενικής Παιδείας
3ο ΠΕΔΙΟΒιολογία Γενικής ΠαιδείαςΙστορία Γενικής Παιδείας
Μαθηματικά Γενικής Παιδείας
Βιολογία Γενικής Παιδείας
Φυσική Γενικής Παιδείας
Βιολογία Γενικής Παιδείας
4ο ΠΕΔΙΟΜαθηματικά Γενικής ΠαιδείαςΙστορία Γενικής Παιδείας
Μαθηματικά Γενικής Παιδείας
Βιολογία Γενικής Παιδείας
Φυσική Γενικής Παιδεία
Ιστορία Γενικής Παιδείας
Μαθηματικά Γενικής Παιδείας
Βιολογία Γενικής Παιδείας
Φυσική Γενικής Παιδεία
5ο ΠΕΔΙΟΜαθηματικά Γενικής Παιδείας
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
(Υποχρεωτική επιλογή
2 μαθημάτων)
Μαθηματικά Γενικής Παιδείας
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
(Υποχρεωτική επιλογή
2 μαθημάτων)
Μαθηματικά Γενικής Παιδείας
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
(Υποχρεωτική επιλογή
2 μαθημάτων)

Το νέο σύστημα δεν έχει επιφέρει αλλαγές στα εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα τα οποία πάντα δίνουν στον υποψήφιο επιπλέον επιλογές οι οποίες καλό είναι να αξιοποιούνται ιδίως στην περίπτωση της καλής γνώσης μιας ξένης γλώσσας και στην έφεση του υποψηφίου στο ελεύθερο και το γραμμικό σχέδιο. Η συστηματική και ολοκληρωμένη ενημέρωση για όλες τις πτυχές του αενάως μεταβαλλόμενου εξεταστικού τοπίου την τελευταία πενταετία αποτελεί μια ξεχωριστή προτεραιότητα των Φροντιστηρίων “ΑΝΟΔΟΣ” τα οποία έχουν ήδη ξεκινήσει σεμινάρια ενημέρωσης και συντεταγμένες πρωτοβουλίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής για να γνωρίζει ο υποψήφιος όχι μόνο πως να προσανατολισθεί σωστά στο σύνθετο τοπίο της τριτοβάθμιας αλλά και πως να επιλέξει τις σπουδές εκείνες που οδηγούν σε δυναμικά και ανερχόμενα επαγγέλματα.  

 Κέντρο συμβουλευτικής & επαγγελματικού προσανατολισμού

Τα Φροντιστήρια “ΑΝΟΔΟΣ” προσφέρουν τα παρακάτω προγράμματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

 1. Διάγνωση των δεξιοτήτων και κλίσεων των μαθητών με αξιοποίηση εξειδικευμένου λογισμικού.
 2. Υποστήριξη των μαθητών αναφορικά με την επιλογή κατεύθυνσης, λαμβάνοντας υπόψη τις προσωπικές επιθυμίες, τις κλίσεις, τις δεξιότητες και τα αντικειμενικά δεδομένα της αγοράς εργασίας.
 3. Εξατομικευμένη αναλυτική παρουσίαση του τρόπου μοριοδότησης και εισαγωγής σε Α.Ε.Ι.&Τ.Ε.Ι. καθώς και συστάσεις επιλογής του κρίσιμου 6ου πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος.
 4. Καθοδήγηση στη σύνταξη του μηχανογραφικού δελτίου μετά από συνάντηση με τους μαθητές και τους γονείς.   

Διαγωνίσματα

Η επιτυχία του μαθητή καθορίζεται κυρίως από τις επιδόσεις του στις τρίωρες γραπτές εξετάσεις του Ιουνίου, που διαμορφώνουν κατά 70% τη συνολική βαθμολογία επηρεάζοντας ταυτόχρονα τον προφορικό βαθμό. Το σχολείο ωστόσο περιορίζεται σε μονόωρα διαγωνίσματα, που έχουν ως στόχο την ανάγκη για τη βαθμολόγηση – στοχοποίηση – του μαθητή. Τα διαγωνίσματα αυτά αδυνατούν να εξοικειώσουν τους μαθητές με τη φιλοσοφία των εξεταστικών αναγκών. Τα φροντιστήρια “ΑΝΟΔΟΣ” αναπληρώνουν αυτό το κενό έχοντας καθιερώσει τρίωρα διαγωνίσματα, που καλύπτουν όλο το φάσμα της ύλης. Έτσι, παρέχεται η δυνατότητα στο μαθητή να ασκηθεί στις συνθήκες που θα συναντήσει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και να σταθμίσει τις πιθανές δυσκολίες. Το πρόγραμμα των διαγωνισμάτων ανακοινώνεται στην αρχή της σχολικής χρονιάς. Οι μαθητές των φροντιστηρίων “ΑΝΟΔΟΣ” συμμετέχουν υποχρεωτικά στα επαναληπτικά διαγωνίσματα “Προσομοίωσης”, που οργανώνονται από την ΟΕΦΕ κατά την περίοδο του Πάσχα.