ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Σύγχρονα βιβλία, δουλεμένα με μεράκι από καθηγητές - συγγραφείς μεγάλης Φροντιστηριακής εμπειρίας.

Λυσίου - Υπέρ Μαντιθέου (Ερμηνευτική έκδοση για τη Β' Λυκείου)

Λυσίου - Υπέρ Μαντιθέου (Ερμηνευτική έκδοση για τη Β' Λυκείου)

Θουκιδίδου Ιστορίαι

Θουκιδίδου Ιστορίαι

Μαθηματικά Θετικών Σπουδών Β' Λυκείου

Μαθηματικά Θετικών Σπουδών Β' Λυκείου

Βιολογία Γενικής Παιδείας  Γ'  Λυκείου

Βιολογία Γενικής Παιδείας Γ' Λυκείου

Βιολογία Θετικής κατεύθυνσης  Γ' Ενιαίου Λυκείου

Βιολογία Θετικής κατεύθυνσης Γ' Ενιαίου Λυκείου

Κείμενα νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ' Ενιαίου Λυκείου

Κείμενα νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ' Ενιαίου Λυκείου

Βιολογία Γενικής Παιδείας  Γ' Λυκείου

Βιολογία Γενικής Παιδείας Γ' Λυκείου

Αρχαία Ελληνικά  Θεωρητικής κατεύθυνσης Γ' Λυκείου

Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής κατεύθυνσης Γ' Λυκείου

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ' Λυκείου

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Γ' Λυκείου

Σοφοκλέους Αντιγόνη Β' Λυκείου Γενικής παιδείας

Σοφοκλέους Αντιγόνη Β' Λυκείου Γενικής παιδείας

Έκφραση - Έκθεση γενικής παιδείας Γ' Λυκείου

Έκφραση - Έκθεση γενικής παιδείας Γ' Λυκείου

Μαθηματικά κατεύθυνσης Γ' Λυκείου

Μαθηματικά κατεύθυνσης Γ' Λυκείου

Το τετράδιο μαθηματικών της Α' Λυκείου

Το τετράδιο μαθηματικών της Α' Λυκείου

Το τετράδιο άλγεβρας της Β' Λυκείου

Το τετράδιο άλγεβρας της Β' Λυκείου

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β' Γυμνασίου

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β' Γυμνασίου

Αρχαία Ελληνικά Φιλοσοφικός Λόγος Αριστοτέλους Γ' Λυκείου Θεωρητικής κατεύθυνσης

Αρχαία Ελληνικά Φιλοσοφικός Λόγος Αριστοτέλους Γ' Λυκείου Θεωρητικής κατεύθυνσης

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών Γ' Λυκείου Τεχνολογικής κατεύθυνσης

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών Γ' Λυκείου Τεχνολογικής κατεύθυνσης

Μαθηματικά Κατεύθυνσης τόμος 1ος   Γ' Λυκείου

Μαθηματικά Κατεύθυνσης τόμος 1ος Γ' Λυκείου

Η γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας

Η γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β' Λυκείου Γενικής Παιδείας

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Β' Λυκείου Γενικής Παιδείας

Φυσική Β' Λυκείου Γενικής Παιδείας (Νέο Λύκειο)

Φυσική Β' Λυκείου (Νέο Λύκειο) Γενικής Παιδείας

Φυσική  Β' Λυκείου Θετικών Σπουδών

Φυσική Β' Λυκείου Θετικών Σπουδών

Φυσική Γενικής Παιδείας Α' Λυκείου (Νέο Λύκειο)

Φυσική Γενικής Παιδείας Α' Λυκείου (Νέο Λύκειο)

Φυσική Κατεύθυνσης για τις εξετάσεις της Γ' Λυκείου

Φυσική Κατεύθυνσης για τις εξετάσεις της Γ' Λυκείου

Έκθεση Γενικής Παιδείας Β' Λυκείου

Έκθεση Γενικής Παιδείας Β' Λυκείου

Ανόργανη Χημεία Γ' Λυκείου

Ανόργανη Χημεία Γ' Λυκείου

Ανόργανη Χημεία Α' Λυκείου (NEO ΛΥΚΕΙΟ)

Ανόργανη Χημεία Α' Λυκείου (ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ)

Οργανική Χημεία Γενικής Παιδείας Β' Λυκείου (Νέο Λύκειο)

Οργανική Χημεία Γενικής Παιδείας Β' Λυκείου (Νέο Λύκειο)

Aρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου

Aρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου

Οργανική Χημεία Γ' Λυκείου

Οργανική Χημεία Γ' Λυκείου

Μαθηματικά Γενικής παιδείας Β' Λυκείου (Νέο Λύκειο)

Μαθηματικά Γενικής παιδείας Β' Λυκείου (Νέο Λύκειο)

Κείμενα Νεοελληνικής λογοτεχνίας Γ' ενιαίου Λυκείου

Κείμενα Νεοελληνικής λογοτεχνίας Γ' ενιαίου Λυκείου

Ελληνικό λεξικό

Ελληνικό λεξικό

Λατινικά Γ' ενιαίου Λυκείου θεωρητική κατεύθυνση

Λατινικά Γ' ενιαίου Λυκείου θεωρητική κατεύθυνση

Γραμματική της Λατινικής Γλώσσας

Γραμματική της Λατινικής Γλώσσας

Λατινικά Β' ενιαίου Λυκείου θεωρητικής κατεύθυνσης

Λατινικά Β' ενιαίου Λυκείου θεωρητικής κατεύθυνσης

Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας Γ' Λυκείου

Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας Γ' Λυκείου

Τετράδιο Μαθηματικών Γ' Γυμνασίου

Τετράδιο Μαθηματικών Γ' Γυμνασίου

Γεωμετρία Α' Λυκείου Γενικής παιδείας (Νέο Λύκειο)

Γεωμετρία Α' Λυκείου (Νέο Λύκειο) Γενικής παιδείας

Συντακτικό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας

Συντακτικό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας

Ανάπτυξη εφαρμογών   Γ' Λυκείου τεχνολογικής κατεύθυνσης

Ανάπτυξη εφαρμογών Γ' Λυκείου τεχνολογικής κατεύθυνσης

Μαθηματικά και στοιχεία Στατιστικής Γ΄Λυκείου γενικής παιδείας

Μαθηματικά και στοιχεία Στατιστικής Γ΄Λυκείου γενικής παιδείας

Άλγεβρα Α΄Λυκείου (Νέο Λύκειο) γενικής παιδείας

Άλγεβρα Α΄Λυκείου (Νέο Λύκειο) γενικής παιδείας

Έκθεση Α' Λυκείου (Νέο Λύκειο)

Έκθεση Α' Λυκείου (Νέο Λύκειο)