Κίνηση ανελκυστήρα (όλες οι περιπτώσεις)

Α2. Ο ανελκυστήρας του σχήματος έχει μάζα  Μ=400kg. Από την οροφή του ανελκυστήρα κρέμεται με τη βοήθεια αβαρούς και μη εκτατού νήματος σώμα μάζας m=10kg. Η βαρυτική  επιτάχυνση είναι g=10m/s2. α) Να βρεθεί το μέτρο της τάσης του συρματόσχοινου και της τάσης του νήματος κατά τη διάρκεια που ο ανελκυστήρας κινείται προς τα κάτω με […]

Κίνηση σώματος πάνω σε δύο κεκλιμένα επίπεδα

Α1. Ένα σώμα μικρών διαστάσεων αφήνεται από την κορυφή Α λείου κεκλιμένου επιπέδου, κλίσης φ=30ο και ύψους h1=3,2m. Στη συνέχεια, και αφού το σώμα διανύσει τη διαδρομή (ΓΔ)=4m σε λείο οριζόντιο επίπεδο, ολισθαίνει ανεβαίνοντας σε δεύτερο κεκλιμένο επίπεδο κλίσης θ. Το σώμα φθάνει στο σημείο Ζ διανύοντας απόσταση (ΔΖ)=4m, και επιστρέφει στο Δ με ταχύτητα μέτρου υ=4m/s. […]