Ο γλάρος εντοπίζει ψάρι και επιτίθεται!

Β2. Ο άξονας x΄x σε ορθοκανονικό σύστημα παριστάνει την επιφάνεια μιας λίμνης. Ένας γλάρος παρατηρητής εντοπίζει ένα μικρό ψάρι και του επιτίθεται γράφοντας στον αέρα τμήμα της ευθείας (ε) με εξίσωση 2x+y-4=0. Στη συνέχεια ο γλάρος διαγράφει μέσα στο νερό, τόξο ΑΓΒ κύκλου κέντρου Μ, στο οποίο η ευθεία (ε) είναι εφαπτομένη στο σημείο Α και […]