ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Προσδιορισμός της πορείας που διαγράφει ένα ΑΤΙΑ!

ΕΘ2. Ένα αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενο αντικείμενο (ΑΤΙΑ) εντοπίζεται να πετάει πάνω από το Αιγαίο σε ύψος μεταξύ 5 και 6 χιλιάδων ποδών. Το radar μας δίνει το ύψος του h (σε χιλιάδες πόδια) με βάση τη συνάρτηση:  όπου t ο χρόνος σε λεπτά (min). Ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας διαπιστώνει ότι κάτι περίεργο συμβαίνει. Προσπαθεί να […]