Mπλοκάρισμα μετεγγραφών φοιτητών από το ΣτΕ!

Να μην εγγράψουν προσωρινά τους υπό μετεγγραφή φοιτητές οι Αρχιτεκτονικές Σχολές του ΕΜΠ και του ΑΠΘ αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας,  μετά από προσφυγές που έκαναν οι Κοσμήτορες των δύο Σχολών.

Η απόφαση αυτή είναι προσωρινή και ισχύει μέχρι την έκδοση απόφασης από την αρμόδια Επιτροπή Αναστολών.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ

«Χορήγηση προσωρινής διαταγής για αναστολή εκτελέσεως των : α) υπ’ αριθμ. Φ1/161753/Β3 αποφάσεως του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β’ 2665/8.10.2014) με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων για τη μεταφορά θέσης εισαγωγής Πολυτέκνων, Τριτέκνων και Ειδικών Κατηγοριών» β) της υπ’ αριθμ. Φ1/161748/Β3 αποφάσεως του ίδιου Υπουργού (ΦΕΚ Β’ 2665/8.10.2014) με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων για τη μεταφορά θέσης εισαγωγής με οικονομικά κριτήρια του σχολικού έτους 2013-2014 στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 4274/2014 (Α’ 147)».

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ  ΔΙΑΤΑΓΗ

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας

Έχοντες υπ’ όψιν

1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Π.Δ. 18/1989, όπως ισχύει
2. Την από 5.12.2014 (Ολομ. 394/8.12.2014) αίτηση της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου κ.λπ. περί αναστολής εκτελέσεως α) της υπ’ αριθμ. Φ1/161753/Β3 αποφάσεως του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β’ 2665/8.10.2014) με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων για τη μεταφορά θέσης εισαγωγής Πολυτέκνων, Τριτέκνων και Ειδικών Κατηγοριών» β) της υπ’ αριθμ. Φ1/161748/Β3 αποφάσεως του ίδιου Υπουργού (ΦΕΚ Β’ 2665/8.10.2014) με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων για τη μεταφορά θέσης εισαγωγής με οικονομικά κριτήρια του σχολικού έτους 2013-2014 στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 4274/2014 (Α’ 147)».

                                            Δ ι α τ ά σ σ ο υ μ ε

Την αναστολή εκτελέσεως των ως άνω υπουργικών αποφάσεων, καθ’ όσον αυτές αφορούν την Αρχιτεκτονική Σχολή του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, προς αποτροπή ανεπανόρθωτης βλάβης στη λειτουργία τους, την οποία συνεπάγεται η καθ’ υπέρβαση των εκπαιδευτικών τους δυνατοτήτων «μεταφορά θέσεων» μεγάλου αριθμού φοιτητών εισαχθέντων σε άλλα Α.Ε.Ι. της Χώρας (πρβλ. υπ’ αριθμ. 987/2014 απόφαση Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας και τα υπ’ αριθμ. 1814/16.12.2014 και 513/16.12.2014 έγγραφα του Ε.Μ.Π. και του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αντιστοίχως, προς το Συμβούλιο της Επικρατείας). Η απόφαση αυτή ισχύει μέχρις εκδόσεως αποφάσεως από την αρμόδια Επιτροπή Αναστολών.

Αθήνα, 18.12.2014

Σωτήριος Αλ. Ρίζος»

Posted in ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *