Μελέτη αυτοκινήτου που εισέρχεται σε κυκλική πλατεία

Β2. Ένα αυτοκίνητο μάζας 800kg, το οποίο κινείται με σταθερή ταχύτητα σε οριζόντιο επίπεδο, εισέρχεται σε κυκλική πλατεία διαμέτρου 29,4m. Η εμπόδιση της πλευρικής ολίσθησης του αυτοκινήτου συμβαίνει λόγω της τριβής μεταξύ των τροχών και του οδοστρώματος και έτσι η τριβή λειτουργεί ως κεντρομόλος δύναμη. 1) Εάν αυτή η τριβή δεν πρέπει να υπερβαίνει το […]

Ας μελετήσουμε αν θα μπορούσε να υπάρξει ζωή σε έναν πλανήτη!

Β1. Στην επιφάνεια ενός πλανήτη στον ισημερινό του, με γνωστή την διάμετρο του πλανήτη (D≈12800km), πραγματοποιούνται μετρήσεις της χρονικής διάρκειας 30 ταλαντώσεων ενός εκκρεμούς, για πέντε διαφορετικά μήκη του [l (m)] (βλ. πίνακα).  30T (s) (s) (s2) l (m) 33,0 1,1 1,2 0,3 40,2 1,3 1,8 0,45 46,5 1,6 2,4 0,6 51,9 1,7 3,0 0,75 […]