ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

                                                                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Να διατηρηθεί μέχρι: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ                                   Μαρούσι,       7  - 2  - 2014 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΤΜΗΜΑ Β’                                                    Αρ.Πρωτ.       Βαθμός Προτερ. -----                                                                    Φ.251/17267/Β6    ΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. Δ/νση: Αν. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. – Πόλη: 15180 - ΜΑΡΟΥΣΙ Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr email: t01ode2@minedu.gov.gr Πληροφορίες:  Κορωναίος Π.  […]

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΛ

                                                                                                                                         Βαθμός Ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                      Να διατηρηθεί μέχρι: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ            […]