ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ (ΧΗΜΕΙΑ)« Back to Questions List

Σας παρακαλώ να μου δώσετε λύση για το παρακάτω πρόβλημα στη Χημική Ισορροπία. Σε δοχείο με έμβολο εισάγεται ποσότητα CH4, που διασπάται σε πίεση 5 atm και σε ορισμένη θερμοκρασία, σύμφωνα με την αντίδραση: CH4(g)↔C(s)+2H2(g) Αν ο βαθμός διάσπασης του CH4 είναι 33,33 %, να βρεθεί πόσο % αυξήθηκε ο όγκος του δοχείου.
Posted by antriana
Asked on September 11, 2015 11:06 am
0

Αγαπητή φίλη η λύση της άσκησής σου είναι εδώ:

Posted by Γιάννης Καρυοφύλλης
Answered On September 25, 2015 11:28 pm