ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΟΝΤΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ« Back to Questions List

Θα ήθελα να μου υποδείξετε λύση για την παρακάτω άσκηση: Σε 1 L διαλύματος HCI 1 M διαλύεται ποσότητα Zn και προκύπτει διάλυμα όγκου 1 L με pH=1. Να βρεθεί η [Zn2+] στο διάλυμα καθώς και ο όγκος του αέριου Η2 που ελευθερώνεται κατά την αντίδραση.
Posted by antriana
Asked on October 18, 2015 7:35 pm
1

Η λύση είναι εδώ:

Posted by Γιάννης Καρυοφύλλης
Answered On November 19, 2015 2:47 am