ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015: Eιδικά μαθήματα - Μηχανογραφικά

Σήμερα το βράδυ ή αύριο αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες στα ειδικά μαθήματα σύμφωνα με ενημέρωση από το υπουργείο Παιδείας.

Οι βαθμολογίες στα ειδικά μαθήματα είναι καθοριστικές για τις σχολές που απαιτούν εξέταση καθώς όπως ανέφερε εγκύκλιος του υπουργείου για τη συμμετοχή υποψηφίου στις διαδικασίες επιλογής για τα τμήματα, για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα παραμένει ως προϋπόθεση η επιτυχία βαθμού στο ειδικό μάθημα ίσου με το μισό τουλάχιστον του μέγιστου δυνατού. Αν απαιτείται εξέταση σε δύο ειδικά μαθήματα, η προϋπόθεση αυτή ισχύει χωριστά για το καθένα από τα εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα.

Στα ειδικά μαθήματα παραμένει η βάση του 10, δηλαδή ότι ο υποψήφιος πρέπει να επιτύχει ανά ειδικό μάθημα βαθμολογία μεγαλύτερη του 10.

Σημειώνουμε ότι η κατάθεση των μηχανογραφικών δελτίων έχει πάρει παράταση 10 ημερών και η καταληκτική τους ημερομηνία κατάθεσης είναι η 17η Ιουλίου. Όπως ενημερωθήκαμε σήμερα οριστικοποιήθηκαν μηχανογραφικά με αριθμό πρωτοκόλλου 25.000 που σημαίνει ότι αρκετοί δεν έχουν προχωρήσει στην οριστικοποίησή τους.

Σε περίπτωση που κάποιος οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό του και διαπιστώσει κάποιο λάθος σύμφωνα  με τις διατάξεις της Φ.253/21812/Β6/2013 Υ.Α.(ΦΕΚ 358 Β΄/2013), ο υποψήφιος (ο ίδιος ή νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος), μέσα στην προθεσμία υποβολής, ακόμα και αν έχει ήδη οριστικοποιήσει το Μ.Δ., μπορεί να προσέλθει στο Λύκειο, στο οποίο απέκτησε το password και να υποβάλει σχετική αίτηση (με πρωτόκολλο του Λυκείου), ζητώντας να αναιρεθεί το ήδη οριστικοποιημένο Μ.Δ.

Ο εντεταλμένος για την ηλεκτρονική εφαρμογή εκπαιδευτικός θα μπαίνει στην εφαρμογή και θα αποδεσμεύει τον υποψήφιο, αναιρώντας-ακυρώνοντας το ήδη οριστικοποιημένο Μ.Δ. Από εδώ και πέρα, το Μ.Δ. θα εμφανίζεται μόνο προσωρινά αποθηκευμένο (και ΟΧΙ οριστικοποιημένο). Ο υποψήφιος λοιπόν θα πρέπει να ξαναμπεί στην εφαρμογή εντός των συγκεκριμένων ημερομηνιών, να τροποποιήσει το Μ.Δ. και να το Οριστικοποιήσει εκ νέου (αυτό το τελικό Μ.Δ. θα αποκτήσει αυτόματα νέο αριθμό πρωτοκόλλου), γιατί αλλιώς δεν θα έχει Μ.Δ..

Καλόγηρος Βασίλειος

Posted in ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *