ΧΗΜΕΙΑ - ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ηλεκτρονιακή δόμηση / Lewis)

bohr7
ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ:
Φ.Ε.1 (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙAΚΗ ΔΟΜΗΣΗ - Lewis)

Καρυοφύλλης Γιάννης

εκφωνήσεις απαντήσεις

 

Posted in ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *