ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Υπήρξε πλήρης διαφάνεια για τη συγγραφή των νέων σχολικών βιβλίων

Καθόλη τη διαδικασία από τον σχεδιασμό των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών, την Προκήρυξη της συγγραφής των εν λόγω σχολικών εγχειριδίων έως και την οριστική κατακύρωση αυτών υπήρξε πλήρης διαφάνεια, αντικειμενικότητα και συνεργασία με την εκπαιδευτική και επιστημονική κοινότητα.

Την παραπάνω δήλωση έκανε στη Βουλή ο υπουργός Παιδείας Α. Λοβέρδος, ενώ σημείωσε τα εξής:

Α. Ορίστηκε διάρκεια τριών μηνών για τη συγγραφή βιβλίων και δεν ήταν δυνατόν να επιμηκυνθεί (ο χρόνος), λόγω της ανάγκης να συγγραφούν, να εκδοθούν και να διατεθούν τα σχολικά βιβλία στους μαθητές το Σεπτέμβριο του 2014, με την έναρξη του σχολικού έτους.

Β. Παρά τις επιφυλάξεις για το σύντομο του χρόνου της συγγραφής που είχαν εκφράσει εκδοτικοί οίκοι, τελικά συμμετείχαν στη συγγραφή των δύο εκ των πέντε υπό κρίσιν βιβλίων.

Γ. Η κατάρτιση των εν λόγω βιβλίων τελούσε σε γνώση όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας και των εμπλεκομένων φορέων ήδη από τις αρχές του έτους.

Δ. Το ΙΕΠ κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να ενταχθεί η συγγραφή και έκδοση των πέντε σχολικών βιβλίων .

Ε. Η Προκήρυξη απευθυνόταν προς κάθε ενδιαφερόμενο, δηλαδή, σε πρόσωπα, σε ομάδες προσώπων και σε εκδοτικούς οίκους, που πληρούσαν τις προϋποθέσεις.

Ζ. Δεν υπάρχει νομική απαγόρευση για τη συμμετοχή οποιουδήποτε φυσικού προσώπου στη συγγραφή των σχολικών εγχειριδίων, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις της προκήρυξης.

Posted in ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *