Υπολογισμός ορίου με βάση το εμβαδόν χωρίου

Γ5. Έστω  το εμβαδόν Ε(t) του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική παράσταση της συνάρτησης   f(x)=\frac{ x^{2}}{\sqrt{1+{ x^{3}}}   τον άξονα x΄x και τις ευθείες x=0 και x=t με -1 < t < 0.

Να υπολογιστεί το όριο  \lim_{t\to{-1^{+}}}E(t)</p><br /><br /><br /><br /><br /><br />
<p>.

Δείτε εδώ τη λύση

Posted in Blog – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *