Υπολογισμοί σε στιβάδες, υποστιβάδες και τροχιακά

ΧΓ4. Να αποδείξετε την ισχύ των παρακάτω προτάσεων:

α) Σε κάθε στιβάδα αντιστοιχούν n υποστιβάδες (n: ο κύριος κβαντικός αριθμός).

β) Σε κάθε υποστιβάδα αντιστοιχούν 2l+1 τροχιακά (l: ο δευτερεύων κβαντικός αριθμός).

γ) Σε κάθε στιβάδα αντιστοιχούν n2 τροχιακά (n: ο κύριος κβαντικός αριθμός).

Δείτε εδώ τη λύση:

Posted in Blog – ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *