Υδρογόνωση αλκενίου και αποχρωματισμός διαλύματος βρωμίου από το προϊόν

Η λύση

Posted in Blog – ΧΗΜΕΙΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ and tagged .

One Comment

  1. Pingback: Υδρογόνωση αλκενίου και αποχρωματισμός διαλύματος βρωμίου από το προϊόν | ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΔΟΣ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *