Υδατικό διάλυμα με τρία ασθενή οξέα

Γ3. Τρία δοχεία Δ1, Δ2 και Δ3 περιέχουν:

Δοχείο Δ1: 200 mL διαλύματος ασθενούς οξέος HA συγκέντρωσης 0,1 M.

Δοχείο Δ2: 200 mL διαλύματος ασθενούς οξέος HB συγκέντρωσης 0,2 M.

Δοχείο Δ3: 200 mL διαλύματος ασθενούς οξέος HΓ συγκέντρωσης 0,1 M.

Αναμιγνύουμε τα περιεχόμενα και των τριών δοχείων και προσθέτουμε νερό μέχρις όγκου 1 L (διάλυμα Δ4).

α) Να υπολογιστεί το pH του διαλύματος Δ4.

β) Στη συνέχεια προσθέτουμε στο διάλυμα Δ4 0,04 mol NaOH και προκύπτει τελικό διάλυμα Δ5. Να υπολογιστεί το pH του διαλύματος Δ5.

Δίνονται οι σταθερές ιοντισμού των οξέων: Κa(HA)=2.10-5, Κa(HB)=1,5.10-5 και Κa(HΓ)=5.10-5. Να πάρετε: log\sqrt{2}=0,15.

H θερμοκρασία των διαλυμάτων είναι σταθερή στους 25°C και η προσθήκη του ΝaΟΗ δεν μεταβάλλει το όγκο του διαλύματος. 

Δείτε εδώ τη λύση:

Posted in Blog – ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ, Uncategorized and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *