Τσάλης Δημήτρης - Φυσικός

DSC_20

 

Σπουδές: Πτυχιούχος του Φυσικού τμήματος του Πανεπιστημίου της Grenoble I (Universite Scientifique et Medicale de Grenoble, Maitrise des Sciences Physiques).

Επάγγελμα: Καθηγητής Φυσικής, μέτοχος των Φροντιστηρίων ¨ΑΝΟΔΟΣ¨.

Εμπειρία: 35ετής προϋπηρεσία στη διδασκαλία μέσα από όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα.

Συγγραφική δραστηριότητα: 

  • Η Φυσική της Α΄ Λυκείου
  • Η Φυσική Γενικής Παιδείας της Β΄ Λυκείου
  • Η Φυσική Κατεύθυνσης της Β΄Λυκείου
  • Η Φυσική Κατεύθυνσης της Γ΄ Λυκείου.

Ενδιαφέροντα: Ταξίδια, διάβασμα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *