ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ: Τη δεύτερη μέρα αποσύρθηκαν 13 θέματα-ερωτήσεις.

Τη δεύτερη μέρα ενδοσχολικών εξετάσεων, η Τράπεζα θεμάτων λειτούργησε επιτυχώς. Μόλις 13 από τα 9230 θέματα-ερωτήσεις πριν την έναρξη των εξετάσεων αποσύρθηκαν, και ουδείς έχει αναφέρει κάποιο πρόβλημα κατανόησης ή μεθοδολογίας, σύμφωνα ,με το υπουργείο Παιδείας. 
«Σε κάθε περίπτωση, οι εύλογες ανησυχίες των μαθητών για την εφαρμογή της Τράπεζας Θεμάτων, που κάποιοι από αμέλεια ή σκοπίμως τροφοδότησαν, διασκεδάζονται και σταδιακά εξαλείφονται» αναφέρει non paper του υπουργείου Παιδείας.
Η Τράπεζα Θεμάτων στην πρώτη εφαρμογή της περιλαμβάνει 9.000 ερωτήσεις, διαβαθμισμένης δυσκολίας. Ο καθηγητής έχει την ευθύνη, στην τάξη του και στους μαθητές του, να καταρτίζει τα δύο από τα τέσσερα θέματα των γραπτών εξετάσεων, και τα άλλα δύο να τα κληρώνει τυχαία από την Τράπεζα Θεμάτων. Κατ’ εξαίρεση και μόνον εφέτος, λόγω της πρώτης εφαρμογής, σε περίπτωση που διαπιστώσει ο διδάσκων καθηγητής ότι κάποιο από τα κληρωθέντα θέματα δεν το έχει διδάξει επαρκώς, μπορεί  να προβεί σε δεύτερη κλήρωση. 
Επισημαίνουμε αφενός ότι μόνον ο διδάσκων καθηγητής γνωρίζει ποιά θέματα «τράβηξε» από την Τράπεζα Θεμάτων και ποια κατάρτισε ο ίδιος και αφετέρου ότι αυτός και μόνον αυτός βαθμολογεί τα γραπτά των μαθητών του, όπως γινόταν έως σήμερα. 
Επίσης, τονίζουμε ότι ο βαθμός του γραπτού κάθε μαθητή προστίθεται στο Μέσο ‘Όρο των προφορικών των δύο τετραμήνων και διαιρείται δια δύο για τον βαθμό προαγωγής στο μάθημα. Άρα τα δύο θέματα της Τράπεζας Θεμάτων αποτελούν το 25% της συνολικής αποτίμησης της επίδοσης του μαθητή σε κάθε μάθημα. 
Τέλος, η σημασία του γενικού βαθμού προαγωγής των τριών τάξεων του Λυκείου, για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, είναι απειροελάχιστη, αλλά αναγκαία για να μην απαξιώνεται η επίδοση του μαθητή στο Λύκειο, να μην μετατρέπεται το Λύκειο σε Εξεταστικό Κέντρο Πανελλαδικών Εξετάσεων. Κυρίως είναι αναγκαία για να μην ακυρώνεται η μορφωτική σημασία των σπουδών στο Λύκειο που προσδίδουν βασικές δεξιότητες.

Posted in ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *