Το υπουργείο ζητά ετήσια έκθεση λειτουργίας των σχολείων!

Το υπουργείο Παιδείας καλεί της Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αποστείλουν στη Διεύθυνση Σπουδών , μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014, την ετήσια Έκθεση Λειτουργίας των σχολείων , για το σχολικό έτος 2013-2014.

Η συγκεντρωτική Έκθεση , είναι σκόπιμο να παρέχει στοιχεία αποκλειστικά και μόνο για θέματα που αφορούν στις παρακάτω ενότητες:

– Τύποι σχολείων

– Μαθητικό Δυναμικό

– Αλλοδαποί, παλιννοστούντες. Λειτουργία Τάξεων Υποδοχής και Φροντιστηριακών Τμημάτων

– Επίδοση μαθητών

– Φοίτηση και Διαγωγή μαθητών

– Βραβεύσεις μαθητών

– Εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκδρομές

– Μαθητικές κοινότητες

– Αναχωροθετήσεις

– Διδακτικά βιβλία

– Επισημάνσεις και προτάσεις που αφορούν σε θέματα ιδιαιτεροτήτων περιοχών, ειδικών προβλημάτων, οργάνωσης και λειτουργίας σχολικών μονάδων.

Posted in ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *