Το κλείσιμο της παιδαγωγικής ακαδημίας στο Αργυρόκαστρο

Η Αλβανική κυβέρνηση Ραμά έκλεισε το πνευματικό κέντρο κοντά στον Οκτώβριο του 2014. Η κίνηση αυτή έλαβε χώρα γιατί η παιδαγωγική ακαδημία τροφοδοτούσε την ομογένεια με δασκάλους εδώ και 61 χρόνια.

Οι καθηγητές μάθαιναν τους Βορειοηπειρώτες ότι είναι `Ελληνες και να διεκδικούν τα δικαιώματα τους απέναντι στις απαγορεύσεις του αλβανικού κράτους. Η πράξη τους δεν ήταν υπερβολική γιατί πράγματι αρκετά προνόμια από το πρωτόκολλο της Κέρκυρας είχαν αρχίσει να παραβιάζονται από την εποχή του Εμβέρ Χότζα.
Νεκτάριος Κατσιλιώτης
Ιστορικός-Εκδότης
Posted in ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *