Το ΙΕΠ θα πραγματοποιήσει εξωτερική αξιολόγηση της Τράπεζας Θεμάτων!

Σε εξωτερική αξιολόγηση της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, αποφάσισε να προχωρήσει το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, προκειμένουν να γίνει καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης από την εφαρμογή της Τράπεζας Θεμάτων στις ενδοσχολικές εξετάσεις προαγωγής των μαθητών της Α' Λυκείου το σχολικό έτος 2013 - 2014 και ο σχεδιασμός εργαλείων για την αξιολόγησή της.

Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί με προσωπικές συνεντεύξεις, με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου με ερωτήσεις κλειστού και ανοικτού τύπου, εντός των σχολικών μονάδων των μαθητών. Η ποιοτική έρευνα θα συνεχιστεί με προσωπικές εις βάθος συνεντεύξεις (in-depth interviews) με εκπαιδευτικούς και Διευθυντές Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας.

Posted in ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *