Τι συμβαίνει όταν ένας μαγνήτης περάσει μέσα από ένα χάλκινο σωλήνα;

Πολλά φαινόμενα της φυσικής εξελίσσονται διαφορετικά κάτω από διαφορετικές συνθήκες. Η γεωμετρία των υλικών παίζει πολλές φορές καθοριστικό ρόλο στην έκβαση ενός φαινομένου. Έτσι λοιπόν, ένα τυχαίο κομμάτι χαλκού δεν έλκεται από ένα μαγνήτη, δεν συμβαίνει το ίδιο όταν ο μαγνήτης περάσει μέσα από έναν κυλινδρικό χάλκινο σωλήνα. Δείτε τα σχετικά video και αναρωτηθείτε!

Posted in ΠΕΡΙΕΡΓΑ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *