Τι μπορούν να κάνουν οι υποψήφιοι του 10% για να αποκτήσουν κωδικό αίτησης μετεγγραφής!

Τι μπορούν να κάνουν οι υποψήφιοι του 10% για να αποκτήσουν κωδικό

Μπορεί το υπουργείο Παιδείας να έχει αποκλείσει τους περίπου 7.000 εισακτέους της κατηγορίας του 10% να καταθέσουν αίτηση για μετεγγραφή αφού υπάρχει και σχετική αναφορά στην Υ.Α όπου ορίζεται ότι «της διαδικασίας εξαιρούνται οι επιτυχόντες οι οποίοι έκαναν χρήση της βεβαίωσης πρόσβασης των δύο προηγουμένων της εισαγωγής τους ετών» ωστόσο η Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει τους υποψηφίους της εν λόγω κατηγορίας για το πώς μπορούν να αποκτήσουν κωδικό από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.Η ΑΣΠΕ στηρίζεται στο γεγονός ότι πουθενά ο νόμος ή η υπουργική απόφαση δεν απαγορεύει την χορήγηση κωδικού ασφαλείας και ούτε ο ίδιος ο Προϊστάμενος της ΔΔΕ είναι αρμόδιος για να κρίνει εάν δικαιούνται Μεταφορά θέσης ή όχι ο αιτών/ουσα, αλλά αρμόδιες είναι οι Σχολές και σε κάθε περίπτωση τα Δικαστήρια.

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση της ΑΣΠΕ:

Σε περίπτωση που οι επιτυχόντες στις Πανελλήνιες εξετάσεις του σχολικού έτους 2013-2014 με το 10%, προσέλθουν στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να λάβουν τον προσωπικό τους κωδικό ασφαλείας, προκειμένου στην συνέχεια, με τον κωδικό ασφαλείας και τον 8μήφιο κωδικό των Πανελληνίων να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση τους μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου Παιδείας, και ο αρμόδιος Διευθυντής αρνηθεί την χορήγηση του κωδικού ασφαλείας, θα πρέπει να πράξουν τα ακόλουθα οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου στην συνέχεια να κινηθούν δικαστικώς:

  1. Να υποβάλουν αμέσως με αριθμό πρωτοκόλλου γραπτή αίτηση που να ζητούν τη χορήγηση του προσωπικού τους κωδικού ασφαλείας.
  2. Να κρατήσουν αντίγραφο της αιτήσεως που υπέβαλαν και τον αριθμό πρωτοκόλλου αυτής.
  3. Να ζητήσουν άμεση γραπτή απάντηση του Διευθυντή για την άρνηση του, να τους χορηγήσει τον προσωπικό τους κωδικό ασφαλείας, λέγοντας του ότι πουθενά ο νόμος ή η υπουργική απόφαση δεν απαγορεύει την χορήγηση κωδικού ασφαλείας και ούτε ο ίδιος είναι αρμόδιος για να κρίνει εάν δικαιούνται Μεταφορά θέσης ή όχι, αλλά αρμόδιες είναι οι Σχολές και σε κάθε περίπτωση τα Δικαστήρια.
  4. Να του επιστήσουν την προσοχή ότι έχει καθήκον να χορηγήσει τον προσωπικό τους κωδικό ασφαλείας.
  5. Σε περίπτωση που αρνηθεί να δώσει Κωδικό και ούτε γραπτή απάντηση ή ακόμη και εάν τους δώσει γραπτή απάντηση, τότε με το αντίγραφο της αιτήσεως τους (με τον αριθμό πρωτοκόλλου) και την αρνητική απάντηση (εάν τους έχει δοθεί) με μεταβούν στον Εισαγγελέα (καλό θα ήταν να συνοδεύονται από δικηγόρο) και να ζητήσουν με αίτηση τους την χορήγηση Εισαγγελικής παραγγελίας προς τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου αυτός να τους χορηγήσει τον προσωπικό τους κωδικό ασφαλείας, ώστε στην συνέχεια να μπορέσουν να υποβάλλουν ηλεκτρονικώς την αίτηση τους.

Στη συνέχεια μετά εάν απορριφθεί η αίτηση τους από την οικεία Σχολή ή το Τμήμα, τότε κατά της απορριπτικής αποφάσεως θα μπορούν με δικηγόρο να ασκήσουν αίτηση ακυρώσεως στο αρμόδιο Διοικητικό Εφετείο διεκδικώντας τη μεταφορά θέσης.

Posted in ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *