Την άλλη εβδομάδα ο αριθμός εισακτέων στα Πανεπιστήμια!

Την άλλη εβδομάδα θα είναι έτοιμο το υπουργείο Παιδείας να δώσει στη δημοσιότητα τον αριθμό εισακτέων κατά τμήμα των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.

Ο αριθμός θα είναι στα περσινά επίπεδα, με ανεπαίσθητες αυξομειώσεις σε κάποια τμήματα.

΄Οσον αφορά του χρόνου, ο υπουργός Παιδείας Α. Μπαλτάς θα υιοθετήσει την απόφαση των ΣΑΠΕ-ΣΑΤΕ του ΕΣΥΠ, της 12ης Ιανουαρίου του 2015, για τον καθορισμό του αριθμού εισακτέων στα ΑΕΙ.

Η απόφαση των δύο ανεξάρτητων οργάνων ορίζει ότι:

Α. Ο καθορισμός των συνολικώς εισαγομένων σε κάθε Τμήμα των ΑΕΙ θα γίνει με συμφωνία μεταξύ τριών μερών: των ΑΕΙ, της ΑΔΙΠ και του ΥΠΑΙΘ.

Β. Ως προς τη διαδικασία, αυτή ξεκινά με διαμόρφωση προτάσεων από τα ΑΕΙ, αποστολή των προτάσεων προς την ΑΔΙΠ, τοποθέτηση της ΑΔΙΠ επί των προτάσεων αυτών και τριμερή (ΑΕΙ-ΑΔΙΠ-ΥΠΑΙΘ) διαβούλευση προς επίτευξη συμφωνίας.

Γ. Με τη διαδικασία αυτή καθορίζεται ο αριθμός των συνολικώς εισαγομένων σε κάθε Τμήμα, ανεξαρτήτως του τρόπου εισαγωγής τους.

Δ. Αν και θεωρείται σκόπιμη η πλήρης κατάργηση των μετεγγραφών και η παροχή οικονομικής ενίσχυσης στους οικονομικώς αδύναμους εισαγόμενους προκειμένου αυτοί να φοιτήσουν στο Τμήμα που εισήχθησαν, αναγνωρίζεται η ανάγκη, επί του παρόντος, διατήρησης ενός καθεστώτος μετεγγραφών με κοινωνικά/οικονομικά κριτήρια.

Ε. Ωστόσο, οι εισαγόμενοι με οποιονδήποτε άλλον τρόπο πλην των πανελληνίων εξετάσεων σε κάθε Τμήμα δεν πρέπει να ξεπερνούν το 15% του αριθμού των συνολικώς εισαγομένων .

Ο περσινός αριθμός εισακτέων

Ο γενικός αριθμός θέσεων στα ΑΕΙ , πέρσι ανήλθε σε 70.305 και αναλυτικά:

- 46.735 θέσεις στα Πανεπιστήμια και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες

- 23.570 θέσεις στα ΤΕΙ, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε.

Ο αριθμός εισακτέων για τα Πανεπιστήμια αναλύεται κατά επιστημονικό πεδίο, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Εισακτέοι 2014 Γενική Σειρά

1ο πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών 18.690

2ο πεδίο Θετικών Επιστημών 10.480

3ο πεδίο Επιστημών Υγείας 2.935

4ο πεδίο Τεχνολογικών Επιστημών 7.525

5ο πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης 7.105

ΣΥΝΟΛΟ 46.735

Ο αριθμός εισακτέων για τα ΤΕΙ αναλύεται κατά επιστημονικό πεδίο, ως εξής:

ΤΕΙ ΚΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΤΕΙ

Εισακτέοι 2014 Γενική Σειρά

1ο πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών 1.170

2ο πεδίο Θετικών Επιστημών 800

3ο πεδίο Επιστημών Υγείας 4.000

4ο πεδίο Τεχνολογικών Επιστημών 11.555

5ο πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Διοίκησης 6.035

ΣΥΝΟΛΟ 23.570

Στον ανωτέρω αριθμό εισακτέων (70.305 θέσεις) δεν συμπεριλαμβάνονται και άρα προστίθενται οι θέσεις εισακτέων:

1. Για τις Στρατιωτικές Σχολές

2. Για τις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας και της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

3. Για τις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού

4. Οι θέσεις που ορίζονται καθ’ υπέρβαση του αναφερόμενου αριθμού εισακτέων για τις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων, όπως αθλητές με διακρίσεις, Έλληνες του εξωτερικού, αλλοδαποί-αλλογενείς, πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις κλπ.

Posted in ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *