Τα ποσοστά των μαθητών που εγκατέλειψαν το σχολείο κατά νομό και τάξη!

Ο Υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης δημοσιοποιήσε, καταθέτωντας πίνακες στην βουλή σημαντικά στοιχεία σχετικά με τα ποσοστά εγκατάλειψης του σχολείου από από τους μαθητές.

Οι πίνακες αυτοί παρουσιάζουν τα στοιχεία ανά Νομό και ανά Τάξη Γυμνασίου και Λυκείου.

Δείτε παρακάτω τους πίνακες για τον αριθμό των μαθητών που δεν συνέχισαν το σχολείο κατά το τρέχον σχολικό έτος 2015-2016

Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Α ΛΥΚΕΙΟΥ

 

Β ΛΥΚΕΙΟΥ

 

 

Η ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Posted in ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *