Τα πανεπιστήμια θα καθορίζουν τον αριθμό των εισακτέων

Δεκτή έγινε η πρόταση της Συνόδου των Πρυτάνεων στο σημερινό Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας να καθορίζεται από τα Πανεπιστήμια ο αριθμός των εισακτέων όπως και οι μετεγγραφές που μπορούν να «αντέξουν» τα ιδρύματα. Πλέον οι πρυτάνεις θα έχουν τη δυνατότητα  να αποφασίζουν τον πρώτο μήνα κάθε έτους σχετικά με τον αριθμό των εισακτέων που μπορούν να «σηκώσουν» τα πανεπιστήμια και εν συνεχεία με αξιολόγηση της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση  και με τη σύμφωνη γνώμη του υπουργού Παιδείας, θα ανακοινώνεται ο αριθμός των εισακτέων και από τις τρεις πλευρές.

Οι πρυτάνεις θα έχουν με αυτόν τον τρόπο την δυνατότητα να συμπεριλαμβάνουν στον αριθμό των εισακτέων τις μετεγγραφές, βάσει των κοινωνικών κριτηρίων, γεγονός που θα βελτιώσει το «χάος» που δημιουργήθηκε από τις μετεγγραφές των φοιτητών που γέμισαν ασφυκτικά τα αμφιθέατρα κυρίως της πρωτεύουσας.

Από την πλευρά του ο υπουργός Παιδείας, Ανδρέας Λοβέρδος, ανέφερε στην εισήγησή του ότι «στην προηγούμενη συνεδρίαση της 24ης Νοεμβρίου 2014 εισηγήθηκα τον αριθμό να καθορίζουν τα ίδια τα Ιδρύματα σύμφωνα με τον Νόμο 4009/2011. Ειδικότερα, είχα προτείνει για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 ή το μεθεπόμενο ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, να κινηθούμε στη λογική της παραγράφου 4 του ως άνω άρθρου (άρθρο 62 του Ν.4009/2011), ως προς το στοιχείο στ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 62 του ανωτέρω νόμου, δηλαδή για τον καθορισμό του κατ΄ έτος αριθμού των εισακτέων στις σχολές και στα τμήματα εκάστου ιδρύματος».

«Μου δίνει ιδιαίτερη χαρά το γεγονός ότι στη συνεδρίαση της 24ης Νοεμβρίου 2014, μετά από συζήτηση, το σώμα (ΣΑΠΕ – ΣΑΤΕ) διαπίστωσε ότι η πρωτοβουλία μας είναι σημαντική και συνάδει με πάγια αιτήματα των Συνόδων Πρυτάνεων και Προέδρων ΤΕΙ. Εξάλλου, υπάρχουν ήδη οι υφιστάμενες προβλέψεις του Ν. 4009/11, άρθρα 61, 62 και 63, περί προγράμματος εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση, συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού μεταξύ ΑΕΙ και Πολιτείας και κατανομή της δημόσιας χρηματοδότησης στα ΑΕΙ, με τη διαμεσολάβηση της ΑΔΙΠ», πρόσθεσε ο Ανδρέας Λοβέρδος.

Πάντως, ο ΣΥΡΙΖΑ, οι εκπρόσωποι του οποίου είχαν αποχωρήσει στην προηγούμενη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας, με επιστολή του τόνισε πως «οποιαδήποτε απόφαση της σημερινής κυβέρνησης δεν δεσμεύει μία ενδεχόμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ».

Πηγή: ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ

Posted in ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *