Τα διαδικτυακά διαγωνίσματα (30.03.2014) έχουν ήδη αναρτηθεί στο site του Φροντιστηρίου μας.

Τα διαδικτυακά διαγωνίσματα (30.03.2014) έχουν ήδη αναρτηθεί στο site του Φροντιστηρίου μας.

Αφορούν σε όλους τους μαθητές της ¨ΑΝΟΔΟΥ¨ και πρέπει να πραγματοποιηθούν μέχρι τις 22.00 σήμερα.

Καλή επιτυχία!

Κτυπήστε εδώ για να δουλέψετε.

Posted in ¨ΑΝΟΔΟΣ¨: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *