Ταυτόχρονες ισορροπίες

Β3. Σε κενό δοχείο σταθερού όγκου 2 L εισάγονται 1 mol CaCO3 και 1 mol C και θερμαίνονται, οπότε αποκαθίστανται οι ισορροπίες:

Παράδειγμα 27 B LYKEIOY KAT

α) Να υπολογιστούν η σύσταση του μίγματος στην κατάσταση ισορροπίας και ο βαθμός διάσπασης του  CaCO3.

β) Να υπολογιστεί ο βαθμός διάσπασης του CaCO3, αν το δοχείο δεν περιέχει αρχικά ποσότητα άνθρακα.

Δείτε εδώ τη λύση

Posted in Blog – ΧΗΜΕΙΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *