Σχόλιο του μαθηματικού Δ. Χρήστου για τα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ.Π.

Τα θέματα Μαθηματικών Γενικής Παιδείας για τις φετινές πανελλήνιες εξετάσεις 2015 είχαν τον αναμενόμενο βαθμό δυσκολίας που χαρακτηρίζει κάθε χρόνο το μάθημα αυτό. Για άλλη μια χρονιά (4η φορά συνεχόμενα από το 2012) η θεωρία περιλάμβανε απόδειξη από τις παραγώγους  ενώ οι ερωτήσεις ανάπτυξης και επιλογής μπορούσαν να απαντηθούν άνετα από κάθε σωστά προετοιμασμένο υποψήφιο.

Στο θέμα Β κυριάρχησαν οι πιθανότητες όπου με κατάλληλη χρήση των τύπων και λίγη άλγεβρα τα αποτελέσματα προκύπτουν σχεδόν άμεσα.

Το θέμα Γ ήταν αφιερωμένο αποκλειστικά στην Στατιστική όπου τα δεδομένα είχαν δοθεί αυτή τη φορά πολύ απλά χωρίς να προκαλούν σύγχυση. Όμως στο ερώτημα Γ2 η έλλειψη του τύπου της διακύμανσης για την εύρεση της τυπική απόκλισης του δείγματος ίσως να δημιούργησε πρόβλημα σε αρκετούς υποψήφιους, οι οποίοι είχαν βασιστεί στο ότι οι περίπλοκοι τύποι του σχολικού βιβλίου δίνονται στις εξετάσεις. Ο αντίστοιχος τύπος της διακύμανσης είχε δοθεί πέρυσι.

Τέλος το Θέμα Δ ήταν συνδυαστικό χωρίς ιδιαίτερα μεγάλη δυσκολία, αν εξαιρέσει κανείς το όριο στο Δ3. Ο υπολογισμός αυτού του ορίου μπορούσε να οδηγήσει τον υποψήφιο σε πάρα πολλές πράξεις και χάσιμο χρόνου αν δεν το χειριζόταν έξυπνα με τον ορισμό της παραγώγου στη μορφή ορίου. Γενικότερα, τα θέματα δεν είχαν εκπλήξεις και ανταποκρίνονταν στις δυνατότητες κάθε σωστά προετοιμασμένου υποψηφίου.

Δημήτριος Χρήστου - Μαθηματικός

Posted in ¨ΑΝΟΔΟΣ¨: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *