Συνδυαστικό θέμα ¨χημική ισορροπία-θερμοχημεία¨

Β2. Σε κενό δοχείο εισάγονται 4 mol σώματος Α και θερμαίνονται στους θ °C, οπότε αποκαθίσταται η ισορροπία:

2A(g)\;\;\rightleftharpoons \;\;B(g)+2\Gamma(g) ,\;\;\;\;\;\Delta H=60kcal

Το ποσό θερμότητας που απορροφάται από την έναρξη της αντίδρασης μέχρι να αποκατασταθεί ισορροπία είναι 90 kcal, ενώ η ολική πίεση του μίγματος ισορροπίας είναι 2,2 atm. Να υπολογίσετε τον βαθμό διάσπασης του σώματος Α και την τιμή της σταθεράς Kp, στους θ °C.

Δείτε εδώ τη λύση

Posted in Blog – ΧΗΜΕΙΑ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *