Στο περίμενε οι ξενόγλωσσοι εκπαιδευτικοί για την απόφαση του ΣτΕ!

Μειώθηκαν οι ώρες διδασκαλίας της β' ξένης γλώσσας και αυξήθηκαν των αρχαίων!

Ακόμα να εκδοθεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τη νομιμότητα ή μη της μείωσης των ωρών διδασκαλίας της δεύτερης ξένης γλώσσας, την οποία αναμένουν οι σύλλογοι καθηγητών γερμανικής και γαλλικής.

Κατά το παρελθόν τα γερμανικά και τα γαλλικά διδάσκονταν 3 ώρες στην Α , στη Β καθώς και στη Γ τάξη των γυμνασίων, ωστόσο η υπ’ αριθμόν 54530/Γ2/2.6.2005 Υπουργική Απόφαση τροποποιήθηκε με αποτέλεσμα οι ώρες της β ξένης γλώσσας να μειωθούν σε 2 σε όλες τις τάξεις των γυμνασίων ενώ αυξήθηκαν οι ώρες της αρχαίας ελληνικής γλώσσας.

Οι σύλλογοι των καθηγητών ξένων γλωσσών γαλλικής και γερμανικής γλώσσας κατέφυγαν από κοινού στο Συμβούλιο της Επικρατείας διεκδικώντας πίσω τις ώρες που έχασαν.

Το Γ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας (πενταμελές) με την υπ΄ αριθμόν 1359/2013 απόφασή του έκανε δεκτή -καταρχήν- την μη νομιμότητα της μείωσης των ωρών διδασκαλίας των δύο βασικών ευρωπαϊκών γλωσσών Γαλλικής και Γερμανικής.

Όπως αναφέρει και ο ΠΑΣΥΚΑΓΑ σε παλιότερο ενημερωτικό του κατά την δικάσιμο πλέον της 6/6/2013 η υπόθεση συζητήθηκε στο Τμήμα αυτό σε αυξημένη πλειοψηφία (7 μελούς σχηματισμού) λόγω νομολογιακής σπουδαιότητας του θέματος.

Ο χρόνος της αναμονής για την έκδοση της απόφασης έχει σπάσει κάθε «ρεκόρ» καθώς ήδη έχει μεσολαβήσει 1,5 χρόνος και ακόμα δεν υπάρχουν εξελίξεις.

Καλόγηρος Βασίλειος
Posted in ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *