Σε μηνύσεις προχωρούν οι προς διαγραφή φοιτητές

Όπως είναι γνωστό, τα αρμόδια όργανα των Α.Ε.Ι. και των Τ.Ε.Ι. της χώρας πρόκειται στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα να εφαρμόσουν τις διατάξεις του ν. 4009/2011 και να εκδώσουν διαπιστωτικές πράξεις διαγραφής των φοιτητών που έχουν συμπληρώσει τα προβλεπόμενα στον εν λόγω νόμο έτη σπουδών χωρίς να έχουν αποκτήσει το πτυχίο τους. Μια δικηγορική εταιρεία όμως, υποστηρίζοντας ότι η παραπάνω νομοθετική διάταξη προσκρούει ευθέως σε σειρά συνταγματικών διατάξεων, ιδιαίτερα δε εκείνων που κατοχυρώνουν αρχές της αξίας του ανθρώπου, της ισότητας, της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας, αποφάσισε να ξεκινήσει νομικές ενέργειες προς προάσπιση των συμφερόντων των φοιτητών.

Το mycampus.gr επικοινωνήσαμε με την νομική εταιρεία και ζήτησε από τον Συνταγματολόγο και βασικό εταίρο της, Δρ. Απόστολο Παπακωνσταντίνου, να μας εξηγήσει τι ακριβώς είναι αυτή κίνηση και που ακριβώς στοχεύουν.

Θα μπορούσατε, παρακαλώ, να μας ενημερώσετε για το ποια θα είναι η ακριβής διαδικασία που θα ακολουθηθεί μετά το πέρας της λήξεως της προθεσμίας για τους ενδιαφερομένους; Ποιες είναι οι ενέργειες σας;

Ήδη η Δικηγορική Εταιρεία μας εκπονεί τα ομαδικά εξώδικα που θα σταλούν προς τα οικεία ΑΕΙ/ΤΕΙ και προς το ΥΠΠΘ. Με αυτά θα δηλώνεται η βούληση των συμμετεχόντων να ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους, θα τεκμηριώνεται η άποψη περί αντισυνταγματικότητας των επίμαχων διατάξεων και θα ζητείται να απέχουν τα αρμόδια όργανα από την έκδοση διαπιστωτικών πράξεων διαγραφής. Σας επισημαίνω ότι η πρωτοβουλία που έλαβαν ορισμένοι Πρυτάνεις (λ.χ. ΕΚΠΑ) να καλέσουν τους φοιτητές να δηλώσουν τη βούλησή τους για τη συνέχιση ή μη των σπουδών τους δεν διασφαλίζει επαρκώς το δικαίωμά τους να διατηρήσουν την ιδιότητά τους, ενόσω είναι σε ισχύ οι συγκεκριμένες νομοθετικές ρυθμίσεις που προβλέπουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις διατήρησης της φοιτητικής/σπουδαστικής ιδιότητος. Σε περίπτωση έκδοσης διαπιστωτικών πράξεων διαγραφής θα ασκήσουμε εκ μέρους των συμμετεχόντων αιτήσεις ακυρώσεως ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων, παραλλήλως δε θα υποβάλουμε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας αίτημα για διεξαγωγή "πιλοτικής δίκης" για το ζήτημα αυτό απευθείας ενώπιον του ιδίου.

Υπάρχει συμμετοχή «αιωνίων» φοιτητών σ’ αυτήν την κίνηση;
Η συμμετοχή στις διαδικασίες που ακολουθούμε και το ενδιαφέρον των φοιτητών είναι εδώ και 15 περίπου ημέρες ιδιαίτερα έντονο.

Κατά τη γνώμη σας, εκτός από αυτά που αναφέρετε στην ανακοίνωση (σχετικά με την καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων) γιατί θεωρείται ότι δεν πρέπει να διαγραφούν οι συγκεκριμένοι φοιτητές.
Η θέση μας για τη συνταγματικότητα και τη συμβατότητα με κανόνες του διεθνούς δικαίου των επίμαχων νομοθετικών διατάξεων διατυπώνεται στο ενημερωτικό σημείωμα της Δικηγορικής Εταιρείας μας για το υπόψη θέμα. Σας επισημαίνω εν προκειμένω επιπροσθέτως ότι ουδείς αποχρών λόγος δημοσίου συμφέροντος συντρέχει για τη διαγραφή των φοιτητών, αφού η διατήρηση της ιδιότητος τους δεν συνεπάγεται βάρος στον δημόσιο προϋπολογισμό ή στον προϋπολογισμό των Ιδρυμάτων.

Τέλος, θα θέλαμε να μάθουμε τι ακριβώς θέλετε να επιτύχετε; Πόσο χρόνο θα ζητήσετε από το υπουργείο για τη μη διαγραφή των συγκεκριμένων.
Τα εξώδικα θα ξεκινήσουν να επιδίδονται στους αποδέκτες τους εντός των αμέσως προσεχών ημερών και θα ζητείται η αποχή τους από την έκδοση πράξεων διαγραφής. Κατά τον τρόπο αυτό θα τίθενται, προκειμένου για τους συμμετέχοντες φοιτητές, τα αρμόδια όργανα της Διοικήσεως προ των νομικών ευθυνών τους.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να συμμετέχουν αποστέλλοντας το αργότερο έως τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου τα εξής στοιχεία: α) Φωτοτυπία ταυτότητας, β) αντίγραφο της πράξεως εγγραφής τους, γ) αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων στα οποία έχουν εξετασθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τις συνεργάτιδες της Δικηγορικής Εταιρείας μας Μαριάννα Γαλάνη και Φένια Μαρούτσου

Posted in ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *