Σε εξέλιξη η διαδικασία συγχωνεύσεων και καταργήσεων σχολείων!

Ήδη οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και οι Περιφερειακοί Διευθυντές ΠΕ και ΔΕ έχουν διατυπώσει τις προτάσεις τους ενώ τα περισσότερα δημοτικά συμβούλια έχουν γνωμοδοτήσει επ’ αυτών.

Οι μεταβολές, όπως ιδρύσεις, προαγωγές, καταργήσεις, υποβιβασμοί καθώς και οι συγχωνεύσεις των σχολικών μονάδων, γίνονται με γνώμονα τις τεκμηριωμένες προτάσεις  των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τις εισηγήσεις των Περιφερειακών Διευθυντών. Ζητούνται, επίσης, και οι γνωμοδοτήσεις των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων, οι οποίες δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα για την έκδοση των Υπουργικών Αποφάσεων.

Θυμίζουμε ότι στο σχέδιο του προϋπολογισμού για το 2014 αναφέρονταν η υλοποίηση 1.676 συγχωνεύσεων για τις οποίες έχουν αντιδράσει έντονα τόσο η ΔΟΕ όσο και η ΟΛΜΕ.

Το τρέχον έτος είχαμε μείωση στο συνολικό αριθμό των σχολικών μονάδων κατά 321.  Συγκεκριμένα, όσον αφορά τα νηπιαγωγεία, το 2012-13 λειτουργούσαν 5.331 ενώ το τρέχον σχολικό έτος μειώθηκαν σε 5.151. Μικρή μείωση είχαμε και στον αριθμό των δημοτικών καθώς από 4.368 μειώθηκαν σε 4.331. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση τα Γυμνάσια μειώθηκαν κατά 71 φθάνοντας τα 1.582 από 1.653 ενώ μείωση κατά 33 σχολικές μονάδες είχαμε και στα Λύκεια όπου ο αριθμός τους διαμορφώθηκε στα 1.209 από 1.242.

 

2012-2013

2013-2014

Μείωση

Νηπιαγωγεία

5.331

5.151

180

Δημοτικά

4.368

4.331

37

Γυμνάσια

1.653

1.582

71

Λύκεια

1.242

1.209

33

ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ

494

494

-

Σύνολο

13.088

12.767

321

ΠΗΓΗ: ipaideia.gr

Posted in ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *