Πώς προάγεσαι από την Α΄ Λυκείου με τις minimum προϋποθέσεις!

Σύμφωνα με  το άρθρο 3 του ν.4186/2013: “Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή του μαθητή αποτελεί:

α) η επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του δέκα (10) και
β) Μ.Ο. προφορικής και γραπτής βαθμολογίας κατά διακριτό γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων: Ελληνικής γλώσσας, Μαθηματικών τουλάχιστον δέκα (10) και τουλάχιστον οκτώ (8) σε καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα. Όταν μαθητής δεν πληροί τις προϋποθέσεις α΄ και β΄ του προηγούμενου εδαφίου επαναλαμβάνει τη φοίτηση, ενώ όταν δεν πληροί την προϋπόθεση β΄ του προηγούμενου εδαφίου, κατά διακριτό ή διακριτά γνωστικά αντικείμενα μαθημάτων ή στα υπόλοιπα μαθήματα, παραπέμπεται σε επανεξέταση”.
Δηλαδή:
-εάν ένας μαθητής έχει τον Ιούνιο γενικό βαθμό μικρότερο του 10 επαναλαμβάνει την τάξη.
-εάν ένας μαθητής έχει τον Ιούνιο γενικό βαθμό τουλάχιστον 10 και δεν ισχύουν
οι προϋποθέσεις της περίπτωσης β) παραπέμπεται το Σεπτέμβριο. Για να προαχθεί μετά τις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου πρέπει να ισχύουν οι προϋποθέσεις α) και β).
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

al-min-proagogi1

al-min-proagogi

Σύμφωνα με τροπολογία (πατήστε εδώ) του Υπουργείου Παιδείας που ενσωματώθηκε σε Νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας:

epal_neo_lykeio_proagogi

Στην Α Ημερησίου  Γενικού Λυκείου έχουμε 10 Μαθήματα από τα οποία η Ελληνική Γλώσσα έχει 3 Διακριτά Γνωστικά Αντικείμενα (ΔΓΑ) , τα Μαθηματικά έχουν 2 ΔΓΑ και οι Φυσικές Επιστήμες έχουν  3 ΔΓΑ. Ο Μ.Ο προκύπτει από τους βαθμούς των 10 Μαθημάτων με στρογγυλοποίηση στο 1 δεκαδικό ψηφίο (Νόμος 4186). Πατήστε  εδώ για να δείτε ένα παράδειγμα.
O 4186 λέει:n4186

Posted in ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *