Πότε ξεκινούν και τελειώνουν οι προαγωγικές εξετάσεις στα σχολεία

Δείτε στο παρακάτω έγγραφο πρόγραμμα των εξετάσεων σχολικού έτους 2013 – 2014 το οποίο θα διεκπεραιωθεί αμέσως μετά τη λήξη του διδακτικού έτους, την Τετάρτη 21 Μαΐου. Σύμφωνα με την αρ. πρ. 45750/Γ2/27-03-2014 Υ.Α(ΦΕΚ 964 Β’), για τις προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις των μαθημάτων των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα ισχύσουν τα ακόλουθα:

Δείτε εδώ το έγγραφο

ΓΥΜΝΑΣΙΑ (ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΑ)

Οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις όλων των τάξεων του Γυμνασίου θα αρχίσουν την Πέμπτη 29 Μαΐου 2014 και θα διαρκέσουν μέχρι και την Πέμπτη 19 Ιουνίου 2014.

Οι επαναληπτικές εξετάσεις των μαθητών όλων των τάξεων του Γυμνασίου να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και την Τρίτη 24 Ιουνίου 2014.

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το αρ. 10 του Π.Δ. 39/2014 (Φ.Ε.Κ. 75 Α΄): «Αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων μπορούν να ζητήσουν με αίτησή τους, συνοδευόμενη με το προβλεπόμενο κάθε φορά παράβολο και μέσα σε τρεις (03) εργάσιμες μέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων, οι κηδεμόνες μαθητών Γυμνασίων ή οι ίδιοι οι μαθητές, εφόσον είναι ενήλικοι, που προσέρχονται σε παραπεμπτικές, επαναληπτικές ή συμπληρωματικές εξετάσεις στις εκάστοτε εξεταστικές περιόδους και απορρίπτονται.»

Μέχρι τη Δευτέρα 30 Ιουνίου να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες (έκδοση αποτελεσμάτων, υποβολή αιτήσεων για αναβαθμολόγηση).

Posted in ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *