ΠΡΩΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ: Ανεβαίνουν οι ΒΑΣΕΙΣ εισαγωγής στα Πανεπιστήμια.

Οι πρώτες εκτιμήσεις:

Ανεβαίνουν οι ΒΑΣΕΙΣ στα τέσσερα από τα πέντε Πεδία! Τα πρώτα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων δείχνουν συνωστισμό των υποψηφίων όχι μόνο στις σχολές «πρώτης γραμμής» αλλά και σ’ εκείνες με μεσαίες βαθμολογίες. 
Ο αριθμός των εισακτέων ανέρχεται φέτος σε 70.305 (69.398 το 2013) και σημαντικός παράγοντας διαμόρφωσης των βάσεων θα αποτελέσει και η επιλογή των μαθητών στο Μηχανογραφικό τους μετά την ανακοίνωση της τελικής βαθμολογίας. Υπενθυμίζεται πως σε σχέση με πέρυσι παρατηρείται αύξηση κατά 20% των προσφερόμενων θέσεων λόγω της κατάργησης των ειδικών κατηγοριών (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, κοινωνικά κριτήρια). Ωστόσο, όποιος υποψήφιος πρώην ειδικής κατηγορίας καταφέρει να εισέλθει σε κάποιο ΑΕΙ ή ΤΕΙ της επαρχίας έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τη δυνατότητα της μετεγγραφής σε αντίστοιχο άλλης πόλης (εφόσον φυσικά αυτή προσφέρεται).

Στις Οικονομικές Σχολές του 5ου Επιστημονικού Πεδίου βασικό ρόλο στη διαμόρφωση των βάσεων θα παίξει το μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, το οποίο εξετάζεται την Πέμπτη. Στο συγκεκριμένο Πεδίο, πάντως, η αύξηση των εισακτέων -και λόγω της κατάργησης των θέσεων ειδικής κατηγορίας υποψηφίων- προϊδεάζει για πτώση, ιδιαίτερα αν η δυσκολία του μαθήματος αυτού δεν είναι πολύ μεγαλύτερη από πέρυσι.

Οι επιδόσεις των υποψηφίων:

Νεοελληνική Γλώσσα: Περισσότεροι μαθητές σε σχέση με το 2013 κινούνται σε μεσαίες βαθμολογίες. Τα άριστα είναι περίπου τα ίδια, ενώ αρκετοί έπεσαν και κάτω από τη βάση, καθώς βγήκαν εκτός θέματος στην έκθεση.
Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής: Περισσότεροι μαθητές από πέρυσι πέρασαν τη βάση. Το φετινό 12 είναι το αντίστοιχο 10 του 2013. Τα θέματα ήταν σχετικά εύκολα και αναμένεται αύξηση των βάσεων που επηρεάζονται άμεσα από το συγκεκριμένο μάθημα λόγω της αυξημένης βαρύτητας που έχει (π.χ. 5ο Πεδίο των Οικονομικών Σχολών).
Βιολογία Γενικής Παιδείας: Η πλειονότητα των μαθητών συγκεντρώνει μεσαίες προς υψηλές βαθμολογίες.
Ιστορία Γενικής Παιδείας: Χωρίς «παγίδες» τα θέματα. Ανάλογη με το 2013 η βαθμολογία.
Φυσική Γενικής Παιδείας: Εύκολα θέματα, με πολλούς μαθητές να κινούνται σε μεσαίες βαθμολογίες και αρκετούς σε υψηλές.
Μαθηματικά Κατεύθυνσης: Μικρότερος ο βαθμός δυσκολίας των θεμάτων σε σχέση με πέρυσι. Κλιμακούμενη δυσκολία, καλύτερες βαθμολογίες.
Αρχαία Κατεύθυνσης: Απλά και κατανοητά θέματα. Μέχρι στιγμής οι βαθμολογίες είναι καλύτερες σε σχέση με τις αντίστοιχες του 2013.
Βιολογία Κατεύθυνσης: Τα θέματα απαιτούσαν καλή προετοιμασία και σωστή οργάνωση του χρόνου. Ανάλογοι βαθμοί με πέρυσι.
Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων: Καλύτερες βαθμολογίες σε σχέση με πέρυσι.
Λογοτεχνία Κατεύθυνσης: Χωρίς δυσκολίες τα θέματα. Καλύτεροι βαθμοί από πέρυσι.
Λατινικά Κατεύθυνσης: Για καλά προετοιμασμένους τα θέματα.
Χημεία Κατεύθυνσης: Βατά και κατανοητά τα θέματα, ωστόσο πολύ απαιτητικά ως προς την ποσότητα σε σύγκριση με τον προσφερόμενο χρόνο. Για καλά προετοιμασμένους μαθητές. Δύσκολο το άριστα.
Ιστορία Κατεύθυνσης: Θέματα για καλά προετοιμασμένους υποψηφίους. Σαφή διατύπωση. Δεν υπάρχει ακόμα εικόνα της βαθμολογίας.
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον: Τα θέματα κάλυπταν μεγάλο μέρος της ύλης. Διαβαθμισμένης δυσκολίας. Ανάλογοι βαθμοί με πέρυσι.
Φυσική Κατεύθυνσης: Σαφή και αναμενόμενα θέματα κλιμακούμενης δυσκολίας. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με το 2013.

Εν τω μεταξύ, η μείωση, σε σχέση με πέρυσι, κατά 450 θέσεων στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο (που αφορά κυρίως στη Θεωρητική Κατεύθυνση και στις Νομικές Σχολές) ευνοεί προφανώς τους υποψηφίους των υπόλοιπων πεδίων, όπως αυτούς για Πολυτεχνεία, Φυσικοχημεία, Πληροφορική, Οικονομικά, Κτηνοτροφία, Γεωπονία. Το 2013 ο αριθμός των εισακτέων ήταν 69.398 και όπως αναφέρθηκε στην αρχή, ο φετινός αριθμός διαμορφώνεται σε 70.305. Γίνεται αντιληπτό λοιπόν πως η αύξηση των προσφερόμενων θέσεων θα οδηγήσει σε πτώση των βάσεων κυρίως στο 5ο Πεδίο, το οποίο περιλαμβάνει τις Οικονομικές Σχολές.

Posted in ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *