ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Προσδιορισμός της πορείας που διαγράφει ένα ΑΤΙΑ!

ΕΘ2. Ένα αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενο αντικείμενο (ΑΤΙΑ) εντοπίζεται να πετάει πάνω από το Αιγαίο σε ύψος μεταξύ 5 και 6 χιλιάδων ποδών. Το radar μας δίνει το ύψος του h (σε χιλιάδες πόδια) με βάση τη συνάρτηση: 

\large \dpi{100} \fn_phv h(t)=(6+t)+\frac{ln(t+1)-e^{t+1}+e}{t^{2}+2t}

όπου t ο χρόνος σε λεπτά (min). Ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας διαπιστώνει ότι κάτι περίεργο συμβαίνει. Προσπαθεί να επικοινωνήσει αλλά δεν παίρνει καμία απάντηση. Κάποια στιγμή το ΑΤΙΑ χάνεται από το radar. Δεδομένου ότι το συγκεκριμένο radar δεν δίνει τη θέση των ιπτάμενων αντικειμένων κάτω από τα 5 χιλιάδες πόδια, αρχίζει να μελετά την παραπάνω συνάρτηση για να βγάλει κάποιο συμπέρασμα για την θέση του. Το ξανασκέφτεται, αλλά έχουν περάσει αρκετά λεπτά από την στιγμή που το εντόπισε στο radar. Τι να έχει γίνει άραγε το ΑΤΙΑ; Μπορείτε να βοηθήσετε τον ελεγκτή να συντάξει την αναφορά του;

Δείτε εδώ τη λύση

Posted in Blog - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *