Προγράμματα σπουδών για τη νέα ύλη στη ¨ΦΥΣΙΚΗ¨ και την ¨ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ¨ της Γ΄ Λυκείου

Για να ανοίξετε τα νέα Προγράμματα Σπουδών για τη ¨ΦΥΣΙΚΗ¨ και την ¨ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ¨ της Γ΄ Τάξης του Ενιαίου Λυκείου πατήστε παρακάτω.

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Φυσική» της Α΄ και Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου και της ομάδας προσανατολισμού Θετικών Σπουδών της Β΄ και Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου.

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Πληροφορική» της Γ΄ τάξης Ομάδας Προσανατολισμού των Θετικών Σπουδών Γενικού Λυκείου

Posted in ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ and tagged , .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *