Ποιες είναι οι σχολές που βγάζουν αριστούχους;

Σε σύγκριση με μία δεκαετία πριν, τα πτυχία με άριστα –βαθμό πάνω από 8,5– έχουν σχεδόν τριπλασιαστεί.
Posted in ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *