ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: Η νέα υπουργική απόφαση

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση για τα Πιστοποιητικά  Πληροφορικής που καταργεί την προηγούμενη απόφαση που υποχρέωνε τους κατόχους των Πιστοποιητικών Πληροφορικής, περίπου 1.000.000, να δίνουν κάθε τρία χρόνια εξετάσεις για την ανανέωσή των.
Από τα νέα υπουργική απόφαση αφαιρέθηκα η παράγραφος που έθετε «Η διάρκεια ισχύος των Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσής ή ανανέωσής τους».
Ετσι μετά από αυτή τα νέα απόφαση οι ήδη κάτοχοι των  Πιστοποιητικών Πληροφορικής δεν χρειάζεται πλέον να μπουν στη διαδικασία να ξαναδώσουν εξετάσεις.
Για να ανοίξετε το ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε η νέα ΚΥΑ πατήστε εδώ

Posted in ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *