Περπατήστε στην Αγία Σοφία, 3D από τον υπολογιστή σας!

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ίσως χρειαστεί λίγος χρόνος για να εμφανιστεί, είναι ανάλογο της ταχύτητας σύνδεσης σας.

One Comment

  1. Pingback: Περπατήστε στην Αγία Σοφία, 3D από τον υπολογιστή σας! | ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΔΟΣ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *