Παραιτούνται Σύγκλητος και Πρύτανης ΓΠΑ λόγω της αύξησης των εισακτέων;

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο πρότεινε να δεχθεί 460 φοιτητές και το Υπουργείο αποφάσισε να δοθούν 800 θέσεις!

Την αγανάκτηση τους για την αύξηση του αριθμού εισακτέων εκφράζουν τόσο το Συμβούλιο του ΓΠΑ όσο και η Σύγκλητος. Το Υπουργείο Παιδείας αγνόησε τις προτάσεις του Γεωπονικού Πανεπιστημίου και αύξησε τους εισακτέους κατά 34,5% σε σχέση με το Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 και κατά 90,5% σε σχέση με το Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013. Για ορισμένα δε Τμήματα του ΓΠΑ η αύξηση αυτή φτάνει στο 150%.

Το Υπουργείο Παιδείας αγνόησε το αίτημα του ΓΠΑ για την εισαγωγή 460 φοιτητών. Σε ψήφισμα που εξέδωσαν Σύγκλητος και Συμβούλιο τονίζουν ότι η πρόταση για την εισαγωγή 460 νέων φοιτητών στηριζόταν στις πραγματικές δυνατότητές του βάσει των εκπαιδευτικών υποδομών που διαθέτει, του αριθμού των μελών ΔΕΠ (182) και του λοιπού προσωπικού, καθώς και του δραστικά μειωμένου προϋπολογισμού του (περίπου 60 % σε σχέση με το 2009) έτσι ώστε να συνεχίζει να προσφέρει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε περισσότερους από 4000 ενεργούς φοιτητές.

Στο ψήφισμα υπογραμμίζεται ότι ένας μεγάλος αριθμός των εκπαιδευτικών υποδομών του Πανεπιστημίου περιλαμβάνει εγκαταστάσεις, όπως εκτροφές ζώων και ιχθύων, αμπελώνες, δενδροκομείο, θερμοκήπια, πιλοτικές μονάδες παραγωγής τροφίμων, οι οποίες απαιτούν συνεχή και δαπανηρή συντήρηση. Παράλληλα, οι ασφυκτικές συνθήκες στους υπόλοιπους εργαστηριακούς χώρους των φοιτητών θα θέσει σε κίνδυνο την εύρυθμη αλλά κυρίως την ασφαλή - για φοιτητές και διδάσκοντες - διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων.

Η απόφαση του Υπουργείου, σε αντίθεση με τις προτάσεις του Πανεπιστημίου, στην ουσία ακυρώνει τις δηλώσεις περί αυτονομίας των ΑΕΙ. Σύγκλητος και Συμβούλιο αναφέρουν ότι «αν το Υπουργείο αντιλαμβάνεται με αυτόν τον τρόπο την αυτονομία των ΑΕΙ, ας αποφασίζει πλέον χωρίς να μας συμβουλεύεται και τα ΑΕΙ θα προσποιούνται ότι παρέχουν Ανωτάτη Εκπαίδευση. Διότι ουσιαστική εκπαίδευση δεν μπορεί να γίνει όταν ο αριθμός των φοιτητών υπερβαίνει πέρα από κάθε μέτρο τις διαθέσιμες υποδομές και τους πόρους».

Με την πρόσφατα δημοσιοποιηθείσα απόφαση του ΥΠΑΙΘ καθίσταται βέβαιο ότι δεν θα υλοποιηθούν κατά τα προβλεπόμενα τα προγράμματα σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, με τις αναμενόμενες ολέθριες συνέπειες για το επίπεδο του Πανεπιστημίου μας αλλά και των αποφοίτων του. Παράλληλα, το Υπουργείο Παιδείας, μέσω της αύξησης του αριθμού των εισακτέων αποπροσανατολίζει τους υποψήφιους φοιτητές και τις οικογένειές τους, καθώς τους υπόσχεται σπουδές, ενώ στην πράξη η πλειονότητα των υποψηφίων δεν θα έχει καν τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων.

Σύγκλητος και Συμβούλιο επισημαίνουν ότι « δεν αντιλαμβανόμαστε τη λογική να υποθάλπουμε μια λανθασμένη αντίληψη στους υποψηφίους και στις οικογένειες τους αφού, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον κορεσμό της αγοράς εργασίας, η υπέρμετρη αύξηση του αριθμού των εισακτέων μόνον έξοδα και σπατάλη χρόνου υπόσχεται και ταυτόχρονα υποθηκεύει τις προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων του ΓΠΑ και οδηγεί στην πλήρη απαξίωση των πτυχίων τους».

Για τους λόγους αυτούς, το Συμβούλιο Ιδρύματος και η Σύγκλητος του ΓΠΑ ζητούν από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να επανεξετάσει την απόφασή της. Εάν αυτό δεν καταστεί εφικτό, τότε τα μεν μέλη της Συγκλήτου θα θέσουν την παραίτησή τους στη διάθεση του Πρύτανη, ο δε Πρύτανης την δική του παραίτηση στη διάθεση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Από πλευράς του, το Συμβούλιο του ΓΠΑ γνωστοποιεί ότι σκοπεύει να δημοσιοποιήσει, με αδιάσειστα στοιχεία, το γεγονός ότι το Ίδρυμα δεν εισακούεται στη λήψη τέτοιων κρίσιμων αποφάσεων από το αρμόδιο Υπουργείο, ώστε οι ίδιες οι ελληνικές οικογένειες να κρίνουν αν οι ενέργειες του ΥΠΑΙΘ βοηθούν ή υπονομεύουν τελικά το επαγγελματικό μέλλον των παιδιών τους.

Posted in ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *