ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014: Λίγα λόγια για τη Βιολογία Κατεύθυνσης.

Τα θέματα των πανελληνίων στο μάθημα της Βιολογίας Θετικής Κατεύθυνσης γενικά μπορούν να χαρακτηριστούν απαιτητικά, σχετικά μεγάλης έκτασης, με σαφή διαβάθμιση δυσκολίας ενώ παράλληλα καλύπτουν ένα ευρύ μέρος της διδακτέας ύλης. Αρκετά θέματα απαιτούσαν κριτική προσέγγιση και αναλυτική σκέψη. Οι μαθητές/τριες που ήταν καλά προετοιμασμένοι, με βαθιά κατανόηση και γνώση της εξεταζόμενης ύλης μπορούν να ανταποκριθούν με επάρκεια στις απαιτήσεις των ζητημάτων.

Ηρώ Κατσαμά - Χαρατζά Γεωργία (Βιολόγοι)

Posted in ¨ΑΝΟΔΟΣ¨: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *