ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015: Νέοι στατιστικοί πίνακες για τις Εξετάσεις

Εννέα νέους πίνακες με στατιστικά των Πανελλαδικών Εξετάσεων, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Παιδείας.

Πατήσετε στον αντίστοιχο τίτλο για να ανοίξετε τον αντίστοιχο πίνακα:

1. ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ "ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ"

2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 2015

3.ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΑΙ 2015 ΑΝΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ "ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ"

4. ΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΤA ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

5. ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΤΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΤΗ 2008-2014

6. ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΤΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΘΗΚΑΝ ΑΝΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ "ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ" ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

7."ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓKΡΙΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΤΗ 2009-2014 ΚΑΤA ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ 10 (ΠΟΣΟΣΤΟ %)"

8. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓKΡΙΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΝΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ "ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ" ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ 10

9. "ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΤΗ 2011-2014 ΚΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑ"

Posted in ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *