ΠΑΝΕΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014: Σχόλια για τα Μαθηματικά.

Τα θέματα των Μαθηματικών Γενικής Παιδείας των  Πανελλήνιων εξετάσεων 2014 ήταν αρκετά βατά στο σύνολο τους , κάλυπταν όλο το φάσμα της ύλης και δεν παρουσίασαν δυσάρεστες εκπλήξεις. Οι μαθητές  που ήταν πολύ καλά προετοιμασμένοι σίγουρα δεν θα αντιμέτωπισαν σοβαρά προβλήματα στη λύση των θεμάτων. Ιδιαίτερο στην μορφή του ήταν το 4ο θέμα όπου στο πρώτο ζήτημα χρειαζόταν οι υποψήφιοι να συνδυάσουν γνώσεις γεωμετρίας με άλγεβρα χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση τύπων από τα στερεά. Αρκετές λεπτομέρειες τόσο στην θεωρία όσο και  στις εκφωνήσεις των ζητημάτων χρειάζονταν πολύ προσοχή, όπως για παράδειγμα στο Δ3 όπου το εύρος έπρεπε να δοθεί από τις παρατηρήσεις yi και όχι τις xi. Σε γενικές γραμμές τα θέματα ήταν ευκολότερα από αυτά της προηγούμενης χρονιάς  και  πιστεύουμε ότι η μάχη θα δοθεί στα Μαθηματικά κατεύθυνσης!

Δημήτρης Χρήστου - Παναγιώτης Μωραίτης (Μαθηματικοί)

Posted in ¨ΑΝΟΔΟΣ¨: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *