«Πέρασε» τις εξετάσεις η «Αθηνά» στο Συμβούλιο της Επικρατείας!

«Πέρασε» τις εξετάσεις η «Αθηνά» στο Συμβούλιο της Επικρατείας καθώς κρίθηκε συνταγματικό και νόμιμό το σχέδιο με την ονομασία «Αθηνά» για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανωτάτης Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) και των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ).

Οι σύμβουλοι Επικρατείας αποφάνθηκαν ότι η συγχώνευση, η κατάργηση, η μετονομασία Τμημάτων, κ.λπ. με Προεδρικά Διατάγματα δεν αντίκεινται στις διατάξεις του άρθρου 16 του Συντάγματος που προστατεύει την Παιδεία. Κατόπιν αυτού το Γ΄ Τμήμα του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου με την υπ΄ αριθμ. 263/2014 απόφασή του απέρριψε την κοινή προσφυγή του ΤΕΙ Αθήνας (και 6 καθηγητών του), της Επαγγελματικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων που υποστήριζαν ότι παραβιάζονται οι αρχές της αναλογικότητας και της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης.

Σημειώνεται ότι το περασμένο έτος με 36 Προεδρικά Διατάγματα (23 για τα ΑΕΙ και 13 για τα ΤΕΙ) έγινε η αναδιάρθρωση των ΑΕΙ και ΤΕΙ. Δηλαδή επήλθε η κατάργηση, η συγχώνευση, η μετονομασία, κ.λπ. των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας, αλλά και Τμημάτων διαφόρων Σχολών.

Posted in ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *