Ο Πρύτανης του ΕΜΠ προειδοποιεί τους «καταληψίες»

Η ευθύνη αυτών που επιλέγουν αυτό το δρόμο χωρίς την ύπαρξη αντικειμενικού λόγου είναι τεράστια και τους καλούμε να αναλογιστούν τις συνέπειες που έχουν οι ενέργειές τους.
Την προειδοποίηση αυτή κάνει ο Πρύτανης του ΕΜΠ Γ. Γκόλιας  και οι Αναπληρωτές Πρυτάνεις  στους «καταληψίες» του Ιδρύματος  με επιστολή  προς  τα  μέλη της Πολυτεχνειακής κοινότητας, και υπογραμμίζει τα εξής:
Α.Παρά τις συνεχείς προσπάθειές μας το κτήριο Διοίκησης εξακολουθεί να παραμένει κατειλημμένο με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η άσκηση των διοικητικών καθηκόντων της Πρυτανείας.
Β.Το γεγονός αυτό έχει βαρύνουσα σημασία γιατί δεν επιτρέπει την εκτέλεση ζωτικών λειτουργιών του Ιδρύματος (π.χ. προϋπολογισμός, τεχνική υποστήριξη) και τη διεκπεραίωση κρίσιμων ζητημάτων που αφορούν το διοικητικό προσωπικό (π.χ. κινητικότητα, διεκδίκηση πρόσθετων θέσεων), το ακαδημαϊκό προσωπικό (π.χ. εξελίξεις, άδειες) και τους φοιτητές (π.χ. θέματα σπουδών, μέριμνας). Μέχρι στιγμής δεν μας έχει διατυπωθεί κάποιο αίτημα από κάποιον συνδικαλιστικό ή άλλο φορέα του ΕΜΠ πλην του αιτήματος της διενέργειας Συγκλήτου που διατυπώθηκε από μικρή ομάδα φοιτητών. Όπως όμως αναφέρεται και στην ανακοίνωσή μας της 1ης Σεπτεμβρίου, απαραίτητη προϋπόθεση για τον προγραμματισμό Συγκλήτου είναι η απρόσκοπτη λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών και της Πρυτανείας, που θα επιτρέψει την σύγκλησή της το γρηγορότερο δυνατόν.
Γ.Η επιβολή πρακτικών που στερούν αδικαιολόγητα τη δυνατότητα διοικητικής λειτουργίας του Ιδρύματος βλάπτει σημαντικά όλα ανεξαιρέτως τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Η ευθύνη αυτών που επιλέγουν αυτό το δρόμο χωρίς την ύπαρξη αντικειμενικού λόγου είναι τεράστια και τους καλούμε να αναλογιστούν τις συνέπειες που έχουν οι ενέργειές τους.
Δ.Επιθυμούμε να δηλώσουμε και πάλι ότι είμαστε πάντα ανοικτοί στον ακαδημαϊκό διάλογο που βασίζεται στο σεβασμό και την κατανόηση των απόψεων και των θέσεων όλων. Παράλληλα όμως δεν μπορούμε να παρακολουθούμε απαθείς μία άνευ ουσιαστικού αιτήματος ενέργεια, η οποία κρατά το Ίδρυμα δέσμιο και πλήττει όλα ανεξαιρέτως τα μέλη του.

Posted in ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged .

One Comment

  1. Τηλεφωνικός Κατάλογος ΕΜΠ 2014: «Εδώ παπάς, εκεί παπάς, που είναι ο παπάς;»……
    Ο νέος, Τηλεφωνικός Κατάλογος του ΕΜΠ, που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στις 10/9/2014 αναφέρει τα εξής παράδοξα και άξια απορίας: 1) Ενώ στην πρώτη σελίδα αναφέρονται κανονικά η νέα πρυτανική αρχή, αντιπρυτάνεις, αναπληρωτές των, γραμματείες κ.λπ., στην επόμενη σελίδα, στη ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΠΟΥΔΩΝ ως Διευθύντρια αναφέρεται η κ. Γυφτάκη Ιωάννα, η οποία έχει συνταξιοδοτηθεί εδώ και μερικά χρόνια (!). Ενώ είναι γνωστό ότι από τις αρχές του 2014, σε αυτή τη θέση έχει τοποθετηθεί από τον τ. πρύτανη κ. Σ. Σιμόπουλο, ο κ. Φραγκίσκος Βορτελίνος (!) (παρανόμως και χωρίς προκήρυξη), διαδεχόμενος την κ. Συγγιρίδη Σταματέλλα, η οποία είχε τοποθετηθεί σε αυτή τη θέση από τον τέως πρύτανη (παρανόμως και χωρίς προκήρυξη κατά το διάστημα της 3μηνης απεργίας των διοικητικών υπαλλήλων το 2013 και ενώ ήταν κλειστό το Ίδρυμα) και είχε χρηματίσει Γενική Διευθύντρια για μικρό χρονικό διάστημα. 2) Στη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ως Διευθύντρια αναφέρεται η κ. Συγγιρίδη Σταματέλλα, η οποία, ως γνωστόν έχει αποχωρήσει από την υπηρεσία από τις αρχές επίσης του 2014 και έχει υποβάλει τα χαρτιά της για σύνταξη (!), ενώ δεν αναφέρεται η νυν Διευθύντρια κ. Ελένη Παπαγιάννη (!), η οποία τοποθετήθηκε σε αυτή την θέση με την αποχώρηση της κ. Συγγιρίδη, από τον τ. πρύτανη, κ. Σ. Σιμόπουλο, (επίσης παρανόμως και χωρίς προκήρυξη!). 3) Στο ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ως προϊσταμένη αναφέρεται η κ. Λόξα-Μπέλεχα Γιαννούλα, επίσης αποχωρήσασα εδώ και περίπου 1 χρόνο (!), ενώ δεν αναφέρεται η νυν προϊσταμένη. 4) Στο ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ, αναφέρεται ως προϊστάμενος ο κ. Σιώνας Δημήτριος, επίσης αποχωρήσας λόγω συνταξιοδότησης πάνω από ένα χρόνο (!). 5) Στη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ως Διευθυντής αναφέρεται ο κ. Μακρής Ανδρέας, επίσης αποχωρήσας τον τελευταίο χρόνο (!), χωρίς να αναφέρεται το όνομα του νέου Διευθυντή. Για να μην αναφέρουμε επίσης το πλήθος των αναληθειών που αφορούν συγκεκριμένες υπηρεσίες και τμήματα, όπως τα ΤΜΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ-ΑΡΧΕΙΟΥ κ.λπ. Γιατί όλα αυτά; Μήπως, διότι κάποιοι προσπαθούν να κρυφτούν δια της μεθόδου της στρουθοκαμήλου από κάτι (π.χ., Δικαιοσύνη κ.λπ.) ή κάποιους ή να καλύψουν τις άνομες πράξεις και τις παρανομίες τους; Μήπως, διότι κάποιοι –γνωστοί και μη εξαιρεταίοι- νομίζουν ότι έτσι «θα θολώσουν τα ύδατα»; Πάντως, οι «παπατζήδες» του ΕΜΠ έκαναν για άλλη μια φορά το θαύμα τους και επικαιροποίησαν τα στοιχεία του Τηλεφωνικού Καταλόγου του ΕΜΠ κατά το δοκούν και κατά τις σκοπιμότητές τους. Γιατί είναι αδύνατο να δεχτεί κάποιος ότι ο «δαίμων του τυπογραφείου» έβαλε όλως τυχαίως το χεράκι του! Η νέα πρυτανική αρχή και το Συμβούλιο Ιδρύματος, πως δέχονται αυτό αίσχος;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *